Volim svoju pamet,jer sa njom uvek nesto odvalim


volim-svoju-pametjer-njom-uvek-nesto-odvalim
volimsvojupametjernjomuveknestoodvalimvolim svojusa njomnjom uvekuvek nestonesto odvalimsa njom uveknjom uvek nestouvek nesto odvalimsa njom uvek nestonjom uvek nesto odvalimsa njom uvek nesto odvalim

Pametan govori jer ima nesto da kaze.A budala da bi nesto rekla.
pametan-govori-jer-ima-nesto-da-kazea-budala-da-bi-nesto-rekla
Ne daj mu to zadovoljstvo da zna da ces uvek biti tu za njega i cekati jer ce to iskoristiti u svoju korist protiv tebe…
ne-daj-mu-to-zadovoljstvo-da-zna-da-uvek-biti-za-njega-i-cekati-jer-to-iskoristiti-u-svoju-korist-protiv-tebe
Bolje je prokockati svoju mladost nego ne učiniti s njom baš ništa. -Alber Kami
bolje-prokockati-svoju-mladost-nego-ne-uiniti-s-njom-ba
Ne izlazite uvek na ista mesta, gledajte u mobilne u nekom novom okruzenju, promenite nesto!
ne-izlazite-uvek-na-ista-mesta-gledajte-u-mobilne-u-nekom-novom-okruzenju-promenite-nesto