Volim te, ne zbog toga što si ti, već zbog toga šta sam ja kad sam pored tebe.


volim-te-ne-zbog-toga-to-ti-ve-zbog-toga-sam-ja-kad-sam-pored-tebe
gabrijel garsija markesvolimtenezbogtogatotivećtasamjakadporedtebevolim tene zbogzbog togatoga štošto sisi tiveć zbogzbog togatoga štašta samsam jaja kadkad samsam poredpored tebene zbog togazbog toga štotoga što sišto si tiveć zbog togazbog toga štatoga šta samšta sam jasam ja kadja kad samkad sam poredsam pored tebene zbog toga štozbog toga što sitoga što si tiveć zbog toga štazbog toga šta samtoga šta sam jašta sam ja kadsam ja kad samja kad sam poredkad sam pored tebene zbog toga što sizbog toga što si tiveć zbog toga šta samzbog toga šta sam jatoga šta sam ja kadšta sam ja kad samsam ja kad sam poredja kad sam pored tebe

Ja samo ne želim da umrem baš sasvim sam. To nije previše što tražim. Bilo bi lepo da imam nekoga ko brine o meni zbog toga ko sam ja, a ne samo zbog mog novca. -Ričard Prajor
ja-samo-ne-elim-da-umrem-ba-sasvim-sam-to-nije-previe-to-traim-bilo-bi-lepo-da-imam-nekoga-ko-brine-o-meni-zbog-toga-ko-sam-ja-a-ne-samo-zbog-mog
Ako ikad ostarim, u jedno sam sigurna. Nece biti to zbog dima,kafana, niti godina. Ako ikad ostarim i sve bude bolelo – bice to zbog toga sto me na vreme ...
ako-ikad-ostarim-u-jedno-sam-sigurna-nece-biti-to-zbog-dimakafana-niti-godina-ako-ikad-ostarim-i-sve-bude-bolelo-bice-to-zbog-toga-sto-me-na-vreme
Kada već dođe do toga, pustim ih da misle šta hoće. Ako mi je dovoljno stalo da se bave onim što ja radim, samim tim sam bolja od njih. -Merlin Monro
kada-ve-doe-do-toga-pustim-ih-da-misle-hoe-ako-mi-dovoljno-stalo-da-se-bave-onim-to-ja-radim-samim-tim-sam-bolja-od-njih