VOLIM ŠTO SAM TETKA!! Zato, jer tetka grli kao mama, čuva tajne kao sestra, savetuje kao prijateljica i sve dopusta kao baka… ♥


volim-to-sam-tetka-zato-jer-tetka-grli-kao-mama-uva-tajne-kao-sestra-savetuje-kao-prijateljica-i-sve-dopusta-kao-baka
volimŠtosamtetkazatojertetkagrlikaomamačuvatajnesestrasavetujeprijateljicasvedopustabaka…volim ŠtoŠto samsam tetkajer tetkatetka grligrli kaokao mamačuva tajnetajne kaokao sestrasavetuje kaokao prijateljicaprijateljica ii svesve dopustadopusta kaokao baka…baka… ♥volim Što samŠto sam tetkajer tetka grlitetka grli kaogrli kao mamačuva tajne kaotajne kao sestrasavetuje kao prijateljicakao prijateljica iprijateljica i svei sve dopustasve dopusta kaodopusta kao baka…kao baka… ♥volim Što sam tetkajer tetka grli kaotetka grli kao mamačuva tajne kao sestrasavetuje kao prijateljica ikao prijateljica i sveprijateljica i sve dopustai sve dopusta kaosve dopusta kao baka…dopusta kao baka… ♥jer tetka grli kao mamasavetuje kao prijateljica i svekao prijateljica i sve dopustaprijateljica i sve dopusta kaoi sve dopusta kao baka…sve dopusta kao baka… ♥

Nije lako biti zena! Moras razmisljati kao muskarac, ponasati se kao dama, izgledati kao devojka, i raditi kao konj!Obično se sve odvija kao da su dva ženina partnera jasno podijelila uloge: ljubavnik kao potrošno dobro i muž kao lična svojina.Kad jednom priviknemo svoju savest da nešto primi kao „nužno zlo”, to uskoro počinje sve više da nam izgleda kao nužno, a sve manje kao zlo.Kad jednom priviknemo svoju savjest da nešto primi kao „nužno zlo”, to uskoro počinje sve više da nam izgleda kao nužno, a sve manje kao zlo.Imamo u duši sve ono što je ikada živelo u ljudskim dušama. Svi Bogovi i đavoli koji su ikada postojali… svi se oni nalaze u nama, tu su kao mogućnosti, kao želje, kao izlazi.Ulizice to su za mene najgoru ljudi na svijetu, najštetniji, najpokvareniji. Oni podržavaju svaku vlast, oni i jesu vlast, oni siju strah bez milosti, bez ikakvog obzira, hladni kao led, oštri kao nož, kao psi vjerni svakoj državi, kao kurve nevjerni svakom pojedincu, najmanje ljudi od svih ljudi. Dok njih bude nema sreće na svijetu, jer će uništiti sve što je istinska ljudska vrijednost.