Volimo popise, jer ne želimo umrijeti.


volimo-popise-jer-ne-elimo-umrijeti
umberto ekovolimopopisejerneželimoumrijetivolimo popisejer nene želimoželimo umrijetijer ne želimone želimo umrijetijer ne želimo umrijeti

Vrhunska kvaliteta, razumna cijena i dobra usluga samo predstavljaju ulaznicu na tržište. No, to vam nije dovoljno za pobjedu. Morate nešto izmisliti, jer ćete u suprotnom umrijeti.Zemlja na kojoj živimo biće bolja ili lošija shodno tome koliko smo mi dobri ili loši. I tu stupa na scenu snaga ljubavi, jer kad volimo uvek želimo da budemo bolji nego što jesmo.Ništa nije umrijeti, strašno je ne živjeti.Memento mori. – Sjeti se da ćeš umrijeti.Bolje je umrijeti stojeći, nego živjeti na koljenima.Bolje je pošteno umrijeti, nego sramotno živjeti.