Volja za pobedom je važna, ali volja za pripremom je vitalna.


volja-za-pobedom-vana-ali-volja-za-pripremom-vitalna
džo paternovoljazapobedomvažnaalivoljapripremomvitalnavolja zaza pobedompobedom jeje važnaali voljavolja zaza pripremompripremom jeje vitalnavolja za pobedomza pobedom jepobedom je važnaali volja zavolja za pripremomza pripremom jepripremom je vitalnavolja za pobedom jeza pobedom je važnaali volja za pripremomvolja za pripremom jeza pripremom je vitalnavolja za pobedom je važnaali volja za pripremom jevolja za pripremom je vitalna

Tužna je činjenica da mir možemo obezbediti samo pripremom na rat.Volja je stvar jakih, želja stvar slabih.Kad je volja spremna, noge su lagane.Svoja kuda, svoja volja, za svakog je ponajbolja.Čoveka njegova volja čini velikim ili malim.Ljudsko je tijelo park u kojem je volja glavni vrtlar.