Vozio se Perica taxiom i pojeo 5-6 kitkat-ova. Pita ga vozač Što jedeš tolko čokolade? -Znaš šta moja baba je živela 120 godina! -Kako?Jela  ...


vozio-se-perica-taxiom-i-pojeo-56-kitkatova-pita-ga-voza-to-jede-tolko-okolade-zna-moja-baba-ivela-120-godina-kakojela
voziosepericataxiompojeo56kitkatovapitagavozačŠtojedetolkočokoladeznatamojababaživela120godinakakojelavozio sese pericaperica taxiomtaxiom ii pojeopita gaga vozačvozač ŠtoŠto jedešjedeš tolkotolko čokoladeznaš štašta mojamoja babababa jeje živelaživela 120120 godinavozio se pericase perica taxiomperica taxiom itaxiom i pojeopita ga vozačga vozač Štovozač Što jedešŠto jedeš tolkojedeš tolko čokoladeznaš šta mojašta moja babamoja baba jebaba je živelaje živela 120živela 120 godinavozio se perica taxiomse perica taxiom iperica taxiom i pojeopita ga vozač Štoga vozač Što jedešvozač Što jedeš tolkoŠto jedeš tolko čokoladeznaš šta moja babašta moja baba jemoja baba je živelababa je živela 120je živela 120 godinavozio se perica taxiom ise perica taxiom i pojeopita ga vozač Što jedešga vozač Što jedeš tolkovozač Što jedeš tolko čokoladeznaš šta moja baba ješta moja baba je živelamoja baba je živela 120baba je živela 120 godina

Pita žena muža: • Je l’ se sećaš ono kad si otišao na pecanje pre 6 meseci? • Kako da ne, bio je odličan ulov! • E, pa zvala te je riba koju si ...
pita-ena-mua-je-l-se-sea-ono-kad-otiao-na-pecanje-pre-6-meseci-kako-da-ne-bio-odlian-ulov-e-pa-zvala-te-riba-koju
deda : baba daj mi maloo picee sa kecapom.. baba: necu daj timeni peckog suudjuka
deda-baba-daj-mi-maloo-picee-kecapom-baba-necu-daj-timeni-peckog-suudjuka
Uciteljica: Deco, kada bi ste na ulici nasli pare ili mozak, sta bi ste uzeli? – Perica: Ja pare. – Uciteljica: Ja mozak. Perica: Pa dobro, svako ...
uciteljica-deco-kada-bi-ste-na-ulici-nasli-pare-ili-mozak-sta-bi-ste-uzeli-perica-ja-pare-uciteljica-ja-mozak-perica-pa-dobro-svako