Vratit se staroj ljubavi isto je što i čitati knjigu koju si već pročitao – radnja je zanimljiva, ali joj već unaprijed znaš kraj.


vratit-se-staroj-ljubavi-isto-to-i-itati-knjigu-koju-ve-proitao-radnja-zanimljiva-ali-joj-ve-unaprijed-zna-kraj
ljubavne poslovicevratitsestarojljubaviistotočitatiknjigukojuvećpročitaoradnjazanimljivaalijojunaprijedznakrajvratit sese starojstaroj ljubaviljubavi istoisto jeje štošto ii čitatičitati knjiguknjigu kojukoju sisi većveć pročitaopročitao –– radnjaradnja jeje zanimljivaali jojjoj većveć unaprijedunaprijed znašznaš krajvratit se starojse staroj ljubavistaroj ljubavi istoljubavi isto jeisto je štoje što išto i čitatii čitati knjigučitati knjigu kojuknjigu koju sikoju si većsi već pročitaoveć pročitao –pročitao – radnja– radnja jeradnja je zanimljivaali joj većjoj već unaprijedveć unaprijed znašunaprijed znaš krajvratit se staroj ljubavise staroj ljubavi istostaroj ljubavi isto jeljubavi isto je štoisto je što ije što i čitatišto i čitati knjigui čitati knjigu kojučitati knjigu koju siknjigu koju si većkoju si već pročitaosi već pročitao –već pročitao – radnjapročitao – radnja je– radnja je zanimljivaali joj već unaprijedjoj već unaprijed znašveć unaprijed znaš krajvratit se staroj ljubavi istose staroj ljubavi isto jestaroj ljubavi isto je štoljubavi isto je što iisto je što i čitatije što i čitati knjigušto i čitati knjigu kojui čitati knjigu koju sičitati knjigu koju si većknjigu koju si već pročitaokoju si već pročitao –si već pročitao – radnjaveć pročitao – radnja jepročitao – radnja je zanimljivaali joj već unaprijed znašjoj već unaprijed znaš kraj

Kad jednom ljubavi dodje kraj, slabići kukaju, energični smesta pronadju novu ljubav, a pametni su je već odavno imali u rezervi. -Oskar Vajld
kad-jednom-ljubavi-dodje-kraj-slabii-kukaju-energi-smesta-pronadju-novu-ljubav-a-pametni-su-ve-odavno-imali-u-rezervi
Kažu da je knjiga najveći čovjekov prijatelj, a to isto tvrde i za psa. Što se već jedanput ne odluče ko je najveći prijatelj pa da kupim psa, ili knjigu? -Momo Kapor
kau-da-knjiga-najvei-ovjekov-prijatelj-a-to-isto-tvrde-i-za-psa-to-se-ve-jedanput-ne-odlue-ko-najvei-prijatelj-pa-da-kupim-psa-ili-knjigu
Kažu da je knjiga najveći čovekov prijatelj, a to isto tvrde i za psa. Što se već jedanput ne odluče ko je najveći prijatelj pa da kupim psa, ili knjigu? -Momo Kapor
kau-da-knjiga-najvei-ovekov-prijatelj-a-to-isto-tvrde-i-za-psa-to-se-ve-jedanput-ne-odlue-ko-najvei-prijatelj-pa-da-kupim-psa-ili-knjigu
Učenje nije kumulativno, već je to kretanje znanja koje nema ni početak ni kraj. -Brus li
uenje-nije-kumulativno-ve-to-kretanje-znanja-koje-nema-poetak-kraj