Vreme je jedno trajanje koje ima prošlost, sadašnjost i budućnost. Ali prošlosti kao vremena nema. Ima ostataka od prošlosti. Budućnosti takođe nema, ona će biti. A šta ima? Ima samo sadašnjost. Ta kategorija vremena ne odnosi se na Boga. Na Njega se odnosi večnost. A večnost je stalna sadašnjost. Nema ni prošlosti ni budućnosti.


vreme-jedno-trajanje-koje-ima-prolost-sadanjost-i-budunost-ali-prolosti-kao-vremena-nema-ima-ostataka-od-prolosti-budunosti-takoe-nema-ona-e-biti-a
patrijarh pavlevremejednotrajanjekojeimaprolostsadanjostbudućnostaliprolostikaovremenanemaimaostatakaodprolostibudućnostitakođenemaonaćebititaimasamosadanjostkategorijaneodnosisenabogananjegavečnostvečnoststalnanemabudućnostivreme jeje jednojedno trajanjetrajanje kojekoje imaima prošlostsadašnjost ii budućnostali prošlostiprošlosti kaokao vremenavremena nemaima ostatakaostataka odod prošlostibudućnosti takođetakođe nemaona ćeće bitišta imaima samosamo sadašnjostta kategorijakategorija vremenavremena nene odnosiodnosi sese nana bogana njeganjega sese odnosiodnosi večnostvečnost jeje stalnastalna sadašnjostnema nini prošlostiprošlosti nini budućnostivreme je jednoje jedno trajanjejedno trajanje kojetrajanje koje imakoje ima prošlostsadašnjost i budućnostali prošlosti kaoprošlosti kao vremenakao vremena nemaima ostataka odostataka od prošlostibudućnosti takođe nemaona će bitia šta imaima samo sadašnjostta kategorija vremenakategorija vremena nevremena ne odnosine odnosi seodnosi se nase na bogana njega senjega se odnosise odnosi večnosta večnost jevečnost je stalnaje stalna sadašnjostnema ni prošlostini prošlosti niprošlosti ni budućnosti

Mnogi ljudi ne dopuštaju sebi ljubav upravo zbog toga što time stavljaju mnoge stvari na kocku, bilo da se tiču prošlosti ili budućnosti. U tom slučaju, postoji samo sadašnjost. -Paulo Koeljo
mnogi-ljudi-ne-doputaju-sebi-ljubav-upravo-zbog-toga-to-time-stavljaju-mnoge-stvari-na-kocku-bilo-da-se-tiu-prolosti-ili-budunosti-u-tom-sluaju
Promene su zakon života. A oni koji gledaju samo na prošlost ili sadašnjost sigurno će propustiti budućnost. -Džon F. Kenedi
promene-su-zakon-ivota-a-oni-koji-gledaju-samo-na-prolost-ili-sadanjost-sigurno-e-propustiti-budunost
Ko kontroliše prošlost, kontroliše sadašnjost. Ko kontroliše sadašnjost, kontroliše budućnost. -Džordž Orvel
ko-kontrolie-prolost-kontrolie-sadanjost-ko-kontrolie-sadanjost-kontrolie-budunost
Tajna je u sadašnjosti, ako obratiš pažnju na sadašnjost, možeš je poboljšati. A ako poboljšaš sadašnjost, biće bolje i ono što će ti se kasnije dogoditi. -Paulo Koeljo
tajna-u-sadanjosti-ako-obrati-panju-na-sadanjost-moe-poboljati-a-ako-pobolja-sadanjost-bie-bolje-i-ono-to-e-ti-se-kasnije-dogoditi