Vreme menja ljude ali ne menja sliku koju zadržavamo o njima.


vreme-menja-ljude-ali-ne-menja-sliku-koju-zadravamo-o-njima
marsel prustvrememenjaljudealineslikukojuzadržavamonjimavreme menjamenja ljudeljude aliali nene menjamenja slikusliku kojukoju zadržavamozadržavamo oo njimavreme menja ljudemenja ljude aliljude ali neali ne menjane menja slikumenja sliku kojusliku koju zadržavamokoju zadržavamo ozadržavamo o njimavreme menja ljude alimenja ljude ali neljude ali ne menjaali ne menja slikune menja sliku kojumenja sliku koju zadržavamosliku koju zadržavamo okoju zadržavamo o njimavreme menja ljude ali nemenja ljude ali ne menjaljude ali ne menja slikuali ne menja sliku kojune menja sliku koju zadržavamomenja sliku koju zadržavamo osliku koju zadržavamo o njima

Naš život je stalno putovanje, od rođenja do smrti. Okolina se menja, ljudi se menjaju, potrebe se menjaju, ali voz i dalje ide. Život je voz, a ne želježnička stanica. -Paulo Koeljo
na-ivot-stalno-putovanje-od-roenja-do-smrti-okolina-se-menja-ljudi-se-menjaju-potrebe-se-menjaju-ali-voz-i-dalje-ide-ivot-voz-a-ne-eljeka-stanica
Naš život je stalno putovanje, od rođenja do smrti. Okolina se menja, ljudi se menjaju, potrebe se menjaju, ali voz i dalje ide. Život je voz, a ne železnička stanica. -Paulo Koeljo
na-ivot-stalno-putovanje-od-roenja-do-smrti-okolina-se-menja-ljudi-se-menjaju-potrebe-se-menjaju-ali-voz-i-dalje-ide-ivot-voz-a-ne-eleznika-stanica
Svet oko tebe se menja kada se ti promeniš. Tvoj izbor je da li ćeš odlučiti da te promene budu pozitivne ili negativne.
svet-oko-tebe-se-menja-kada-se-ti-promeni-tvoj-izbor-da-li-e-odluiti-da-te-promene-budu-pozitivne-ili-negativne
Ništa nije apsolutno. Sve se menja, sve se kreće, sve poleti, i odleti. -Frida Kalo
ni-nije-apsolutno-sve-se-menja-sve-se-kree-sve-poleti-i-odleti
Čovek je fragment prirode, a ne vlastite istorije. Pre njegove pojave priroda se iskazuje kao sistem nenarušene ravnoteže. Pojavom čovekove inteligencije situacija u prirodi se menja. -Borislav Pekić
ovek-fragment-prirode-a-ne-vlastite-istorije-pre-njegove-pojave-priroda-se-iskazuje-kao-sistem-nenaruene-ravnotee-pojavom-ovekove-inteligencije