Vreme je prirodan način da spreči da se sve desi odjednom.


vreme-prirodan-nain-da-sprei-da-se-sve-desi-odjednom
vudi alenvremeprirodannačindasprečisesvedesiodjednomvreme jeje prirodanprirodan načinnačin dada sprečispreči dada sese svesve desidesi odjednomvreme je prirodanje prirodan načinprirodan način danačin da sprečida spreči daspreči da seda se svese sve desisve desi odjednomvreme je prirodan načinje prirodan način daprirodan način da sprečinačin da spreči dada spreči da sespreči da se sveda se sve desise sve desi odjednomvreme je prirodan način daje prirodan način da sprečiprirodan način da spreči danačin da spreči da seda spreči da se svespreči da se sve desida se sve desi odjednom

Nije sve u životu pitanje položaja kada se vodi ljubav, i u najvećem broju slučajeva sve te varijacije dešavaju se na prirodan način, bez razmišljanja, kao kod plesnih koraka. -Paulo Koeljo
nije-sve-u-ivotu-pitanje-poloaja-kada-se-vodi-ljubav-i-u-najveem-broju-sluajeva-sve-te-varijacije-deavaju-se-na-prirodan-nain-bez-razmiljanja-kao-kod
Sve što se jednom desi, ne mora se nikada ponoviti, ali sve što se desi dva puta, desiće se sigurno i treći put. -Paulo Koeljo
sve-to-se-jednom-desi-ne-mora-se-nikada-ponoviti-ali-sve-to-se-desi-dva-puta-desie-se-sigurno-i-trei-put
Ljubav na srpski način: Prvo se prijaviš u Domaćine oženi se, pa u 48 sati svadba pa u Vreme je za bebe i na kraju ...
ljubav-na-srpski-nain-prvo-se-prijavi-u-domaine-oeni-se-pa-u-48-sati-svadba-pa-u-vreme-za-bebe-i-na-kraju
Neki ljudi žele da se desi nešto, neki žele da se desilo, drugi čine da se desi. -Majkl Džordan
neki-ljudi-ele-da-se-desi-neto-neki-ele-da-se-desilo-drugi-ine-da-se-desi
Vreme leči sve, daj vremenu vremena.
vreme-i-sve-daj-vremenu-vremena
Ne dopusti da te školovanje spreči u tvojoj edukaciji. -Mark Tven
ne-dopusti-da-te-kolovanje-sprei-u-tvojoj-edukaciji