Vrhunac pijanstva? – Zagrliš tuš i moliš ga da prestane da plače :D


vrhunac-pijanstva-zagrli-i-moli-ga-da-prestane-da-plae-d
vrhunacpijanstvazagrlitumoligadaprestaneplačevrhunac pijanstva– zagrlišzagrliš tuši molišmoliš gaga dada prestaneprestane dada plače– zagrliš tušzagrliš tuš ituš i moliši moliš gamoliš ga daga da prestaneda prestane daprestane da plače– zagrliš tuš izagrliš tuš i molištuš i moliš gai moliš ga damoliš ga da prestanega da prestane dada prestane da plače– zagrliš tuš i molišzagrliš tuš i moliš gatuš i moliš ga dai moliš ga da prestanemoliš ga da prestane daga da prestane da plače

Kad se čovek rodi, ceo svet se raduje, a samo on plače. Ali treba da živi tako da, kad umre, ceo svet plače, a samo on se raduje.Kad se čovek rodi, celi svet se raduje, a samo on plače. Treba živjeti tako da, kad umre, celi svet plače, a samo on se raduje.Vrhunac bankrota je kad uđeš u kinesku prodavnicu i kažeš: Samo gledam. :DLjubav je jedna vrsta pijanstva. Kad čovjek prevali prvu i drugu čašu, otvori mu se apetit i javi žeđ, i onda sručuje čašu za čašom.Ljubav je jedna vrsta pijanstva. Kad čovek prevali prvu i drugu čašu, otvori mu se apetit i javi žeđ, i onda sručuje čašu za čašom.Kad majka plače, suze su iskrene.