Vrijednost neke ideje leži u njenom korištenju.


vrijednost-neke-ideje-i-u-njenom-koritenju
tomas edisonvrijednostnekeidejeležinjenomkoritenjuvrijednost nekeneke idejeideje ležileži uu njenomnjenom korištenjuvrijednost neke idejeneke ideje ležiideje leži uleži u njenomu njenom korištenjuvrijednost neke ideje ležineke ideje leži uideje leži u njenomleži u njenom korištenjuvrijednost neke ideje leži uneke ideje leži u njenomideje leži u njenom korištenju

Celoga života sam imao neke ideje Francuske. -Šarl de Gol
celoga-ivota-sam-imao-neke-ideje-francuske
Nepobedivost leži u odbrani. Mogućnost pobede leži u napadu. -Sun Cu
nepobedivost-i-u-odbrani-mogunost-pobede-i-u-napadu
Biće je moralno onda kada je u stanju da posmatra svoja prošla dela i njihove uzroke- i da neke odobrava a neke ne. -Čarls Darvin
bie-moralno-onda-kada-u-stanju-da-posmatra-svoja-pro-dela-i-njihove-uzroke-i-da-neke-odobrava-a-neke-ne
Ljubim dobre, ljubim lake, neke prave a neke ne i sve su vile ma sve su kraljice i sve su nevazne na spram nje. -Đorđe Balašević
ljubim-dobre-ljubim-lake-neke-prave-a-neke-ne-i-sve-su-vile-sve-su-kraljice-i-sve-su-nevazne-na-spram-nje