Vrijeme nazivamo životnim saputnikom, koji niti mnogo koristi niti išta može naškoditi.


vrijeme-nazivamo-ivotnim-saputnikom-koji-niti-mnogo-koristi-niti-i-moe-nakoditi
naguib mahfouzvrijemenazivamoživotnimsaputnikomkojinitimnogokoristiitamoženakoditivrijeme nazivamonazivamo životnimživotnim saputnikomkoji nitiniti mnogomnogo koristikoristi nitiniti ištaišta možemože naškoditivrijeme nazivamo životnimnazivamo životnim saputnikomkoji niti mnogoniti mnogo koristimnogo koristi nitikoristi niti ištaniti išta možeišta može naškoditivrijeme nazivamo životnim saputnikomkoji niti mnogo koristiniti mnogo koristi nitimnogo koristi niti ištakoristi niti išta moženiti išta može naškoditikoji niti mnogo koristi nitiniti mnogo koristi niti ištamnogo koristi niti išta možekoristi niti išta može naškoditi

Muškarac je star kad ženu više niti može da nosi na rukama niti da je upropasti. -Sasha Guitry
mukarac-star-kad-enu-vie-niti-moe-da-nosi-na-rukama-niti-da-upropasti
Kad udarite dijete, nastojte da to bude u bijesu, čak i po cijenu da ga osakatite. Hladnokrvni udarac niti se može, niti bi se smio oprostiti. -Bernard Shaw
kad-udarite-dijete-nastojte-da-to-bude-u-bijesu-ak-i-po-cijenu-da-ga-osakatite-hladnokrvni-udarac-niti-se-moe-niti-bi-se-smio-oprostiti
Vrijeme ne mijenja čovjeka niti ga mudrost preobražava. Jedino što može čovjeka da navede da promijeni mišljenje jeste ljubav. -Paulo Koeljo
vrijeme-ne-mijenja-ovjeka-niti-ga-mudrost-preobraava-jedino-to-moe-ovjeka-da-navede-da-promijeni-miljenje-jeste-ljubav
Najvažnije za naučnika nisu njegove diplome, niti broj godina njegovog naučnog rada, pa niti iskustvo, nego posve jednostavno, njegova intuicija -Albert Ajnštajn
najvanije-za-naunika-nisu-njegove-diplome-niti-broj-godina-njegovog-naunog-rada-pa-niti-iskustvo-nego-posve-jednostavno-njegova-intuicija
Nevidljive niti povezuju one koje je sudbina rešila da poveže … Bez obzira na vreme, mesto ili okolnosti, te niti mogu da se rastegnu ili zamrse, ali ...
nevidljive-niti-povezuju-one-koje-sudbina-reila-da-povee-bez-obzira-na-vreme-mesto-ili-okolnosti-te-niti-mogu-da-se-rastegnu-ili-zamrse-ali
Osim Boga, nikakva supstanca ne može postojati, niti se može zamisliti. -Baruh de Spinoza
osim-boga-nikakva-supstanca-ne-moe-postojati-niti-se-moe-zamisliti