Vrijeme, osim što liječi rane, otkrilo mi je i nešto čudnovato, moguće je voljeti više od jedne osobe u životu.


vrijeme-osim-to-lijei-rane-otkrilo-mi-i-neto-udnovato-mogue-voljeti-vie-od-jedne-osobe-u-ivotu
paulo koeljovrijemeosimtoliječiraneotkrilominetočudnovatomogućevoljetivieodjedneosobeživotuosim štošto liječiliječi raneotkrilo mimi jei neštonešto čudnovatomoguće jeje voljetivoljeti viševiše odod jednejedne osobeosobe uu životuosim što liječišto liječi raneotkrilo mi jemi je ije i neštoi nešto čudnovatomoguće je voljetije voljeti viševoljeti više odviše od jedneod jedne osobejedne osobe uosobe u životuosim što liječi raneotkrilo mi je imi je i neštoje i nešto čudnovatomoguće je voljeti višeje voljeti više odvoljeti više od jedneviše od jedne osobeod jedne osobe ujedne osobe u životuotkrilo mi je i neštomi je i nešto čudnovatomoguće je voljeti više odje voljeti više od jednevoljeti više od jedne osobeviše od jedne osobe uod jedne osobe u životu

Ne znam tačno da li se u životu mogu voljeti dvije žene, ali sam siguran da se ne mogu voljeti dvije domovine. -Stendal
ne-znam-no-da-li-se-u-ivotu-mogu-voljeti-dvije-ene-ali-sam-siguran-da-se-ne-mogu-voljeti-dvije-domovine
Ne mogu otkriti nekoga ko zna dovoljno da bi mogao reći što je moguće, a što nije moguće. -Henri  Ford
ne-mogu-otkriti-nekoga-ko-zna-dovoljno-da-bi-mogao-rei-to-mogue-a-to-nije-mogue
Darežljivost nije kad mi pokloniš nešto što ja trebam više od tebe, već ono što ti trebaš više od mene! -Halil Džubran
dareljivost-nije-kad-mi-pokloni-neto-to-ja-trebam-vie-od-tebe-ve-ono-to-ti-treba-vie-od-mene
Bogu se obrаćаmo sаmo ondа kаdа hoćemo dа postignemo nešto nemoguće. Zа nešto moguće dovoljni su nаm i ljudi. -Albert Kami
bogu-se-obrmo-smo-ond-kd-hoemo-d-postignemo-neto-nemogue-z-neto-mogue-dovoljni-su-nm-i-ljudi