Vrlo je jednostavno biti srećan, ali je vrlo teško biti jednostavan.


vrlo-jednostavno-biti-srean-ali-vrlo-teko-biti-jednostavan
rabindranat tagorvrlojednostavnobitisrećanalivrlotekojednostavanvrlo jeje jednostavnojednostavno bitibiti srećanali jeje vrlovrlo teškoteško bitibiti jednostavanvrlo je jednostavnoje jednostavno bitijednostavno biti srećanali je vrloje vrlo teškovrlo teško bititeško biti jednostavanvrlo je jednostavno bitije jednostavno biti srećanali je vrlo teškoje vrlo teško bitivrlo teško biti jednostavanvrlo je jednostavno biti srećanali je vrlo teško bitije vrlo teško biti jednostavan

Kako je teško biti slab, kako je teško biti sam, i biti star i biti mlad! -Tin Ujević
kako-teko-biti-slab-kako-teko-biti-sam-i-biti-star-i-biti-mlad
Samo dobar čovek može biti trajno srećan, dok rđav mora biti nesrećan. -Sokrat
samo-dobar-ovek-moe-biti-trajno-srean-dok-rav-mora-biti-nesrean
Najsigurniji način da ne postaneš vrlo nesrećan je taj da ne zahtevaš da budeš vrlo srećan. -Artur Šopenhauer
najsigurniji-nain-da-ne-postane-vrlo-nesrean-taj-da-ne-zahteva-da-bude-vrlo-srean
Ne zavisi od tebe hoćeš li biti bogat, ali zavisi od tebe hoćeš li biti srećan. -Epiktet
ne-zavisi-od-tebe-hoe-li-biti-bogat-ali-zavisi-od-tebe-hoe-li-biti-srean