Vrućina ne može biti odvojena od vatre kao što lepota ne može biti odvojena od večnosti.


vruina-ne-moe-biti-odvojena-od-vatre-kao-to-lepota-ne-moe-biti-odvojena-od-venosti
dante aligijerivrućinanemožebitiodvojenaodvatrekaotolepotavečnostivrućina nene možemože bitibiti odvojenaodvojena odod vatrevatre kaokao štošto lepotalepota nene možemože bitibiti odvojenaodvojena odod večnostivrućina ne možene može bitimože biti odvojenabiti odvojena ododvojena od vatreod vatre kaovatre kao štokao što lepotašto lepota nelepota ne možene može bitimože biti odvojenabiti odvojena ododvojena od večnostivrućina ne može bitine može biti odvojenamože biti odvojena odbiti odvojena od vatreodvojena od vatre kaood vatre kao štovatre kao što lepotakao što lepota nešto lepota ne moželepota ne može bitine može biti odvojenamože biti odvojena odbiti odvojena od večnostivrućina ne može biti odvojenane može biti odvojena odmože biti odvojena od vatrebiti odvojena od vatre kaoodvojena od vatre kao štood vatre kao što lepotavatre kao što lepota nekao što lepota ne možešto lepota ne može bitilepota ne može biti odvojenane može biti odvojena odmože biti odvojena od večnosti

Vrućina ne može biti odvojena od vatre kao što ljepota ne može biti odvojena od vječnosti.Sve može biti. Ali jedno ne može: ne može biti da će posve i zauvjek nestati velikih i umnih a duševnih ljudi koji će za božju ljubav podizati trajne građevine, da bi zemlja bila ljepša i čovjek na njoj živio lakše i bolje. Kad bi njih nestalo, to bi značilo da će i božja ljubav ugasnuti i nestati sa svijeta. To ne može biti.Ne može se biti neprijatelj vatre samo zato što ona ponekad opeče, valja se sjetiti da ona uvijek grije.Muškarac može biti kratak i zdepast i proćelav, ali ako ima vatre u njemu, žene će ga voleti.Nije nju prijatelju zabolelo to što ne može biti srećna sa drugim. Nju je zabolelo to što ne može biti srećna sa tobom.Čini se da ti i ja smo još dva odvojena sveta, neotkrivena … Sad bih dala za tebe što imam i što nemam, ali…