Vrućina ne može biti odvojena od vatre kao što ljepota ne može biti odvojena od vječnosti.


vruina-ne-moe-biti-odvojena-od-vatre-kao-to-ljepota-ne-moe-biti-odvojena-od-vjenosti
dante aligierivrućinanemožebitiodvojenaodvatrekaotoljepotavječnostivrućina nene možemože bitibiti odvojenaodvojena odod vatrevatre kaokao štošto ljepotaljepota nene možemože bitibiti odvojenaodvojena odod vječnostivrućina ne možene može bitimože biti odvojenabiti odvojena ododvojena od vatreod vatre kaovatre kao štokao što ljepotašto ljepota neljepota ne možene može bitimože biti odvojenabiti odvojena ododvojena od vječnostivrućina ne može bitine može biti odvojenamože biti odvojena odbiti odvojena od vatreodvojena od vatre kaood vatre kao štovatre kao što ljepotakao što ljepota nešto ljepota ne moželjepota ne može bitine može biti odvojenamože biti odvojena odbiti odvojena od vječnostivrućina ne može biti odvojenane može biti odvojena odmože biti odvojena od vatrebiti odvojena od vatre kaoodvojena od vatre kao štood vatre kao što ljepotavatre kao što ljepota nekao što ljepota ne možešto ljepota ne može bitiljepota ne može biti odvojenane može biti odvojena odmože biti odvojena od vječnosti

Vrućina ne može biti odvojena od vatre kao što lepota ne može biti odvojena od večnosti. -Dante Aligijeri
vruina-ne-moe-biti-odvojena-od-vatre-kao-to-lepota-ne-moe-biti-odvojena-od-venosti
Ne može se biti neprijatelj vatre samo zato što ona ponekad opeče, valja se sjetiti da ona uvijek grije. -Maksim Gorki
ne-moe-se-biti-neprijatelj-vatre-samo-zato-to-ona-ponekad-opee-valja-se-sjetiti-da-ona-uvijek-grije
Muškarac može biti kratak i zdepast i proćelav, ali ako ima vatre u njemu, žene će ga voleti. -Mae Vest
mukarac-moe-biti-kratak-i-zdepast-i-proelav-ali-ako-ima-vatre-u-njemu-ene-e-ga-voleti
Nije nju prijatelju zabolelo to što ne može biti srećna sa drugim. Nju je zabolelo to što ne može biti srećna sa tobom. -Đorđe Balašević
nije-nju-prijatelju-zabolelo-to-to-ne-moe-biti-srena-drugim-nju-zabolelo-to-to-ne-moe-biti-srena-tobom
Čini se da ti i ja smo još dva odvojena sveta, neotkrivena … Sad bih dala za tebe što imam i što nemam, ali…
ini-se-da-ti-i-ja-smo-jo-dva-odvojena-sveta-neotkrivena-sad-bih-dala-za-tebe-to-imam-i-to-nemam-ali