Vuk dlaku mijenja, ali duh nikada.


vuk-dlaku-mijenja-ali-duh-nikada
hrvatske poslovicevukdlakumijenjaaliduhnikadavuk dlakudlaku mijenjaali duhduh nikadavuk dlaku mijenjaali duh nikada

Vuk dlaku mijenja, ali ćud nikada.Vulpes pilum mutat, non mores. – Vuk dlaku mijenja, ćud nikada.Vuk svoje meso liže, ali tudje ždere.Bogatstvo mijenja karakter, ali rijetko kad na bolje.Revolucija se dešava kroz ljudska bića, ali pojedinci moraju svoj revolucionarni duh kovati iz dana u dan.Nakazno telo ne unakazuje duh, ali lepota duše krasi telo.