Vuk dlaku mijenja, ali duh nikada.


vuk-dlaku-mijenja-ali-duh-nikada
hrvatske poslovicevukdlakumijenjaaliduhnikadavuk dlakudlaku mijenjaali duhduh nikadavuk dlaku mijenjaali duh nikada

Bogatstvo mijenja karakter, ali rijetko kad na bolje. -Latinske poslovice
bogatstvo-mijenja-karakter-ali-rijetko-kad-na-bolje
Revolucija se dešava kroz ljudska bića, ali pojedinci moraju svoj revolucionarni duh kovati iz dana u dan. -Če Gevara
revolucija-se-deava-kroz-ljudska-bia-ali-pojedinci-moraju-svoj-revolucionarni-duh-kovati-iz-dana-u-dan
Nakazno telo ne unakazuje duh, ali lepota duše krasi telo. -Seneka
nakazno-telo-ne-unakazuje-duh-ali-lepota-e-krasi-telo