Vuk svoje meso liže, ali tudje ždere.


vuk-svoje-meso-lie-ali-tudje-dere
narodne poslovicevuksvojemesoližealitudježderevuk svojesvoje mesomeso ližeali tudjetudje žderevuk svoje mesosvoje meso ližeali tudje žderevuk svoje meso liže

zivim za svoje da a ne za tudje trebalo bi…..
zivim-za-svoje-da-a-ne-za-tudje-trebalo-bi
Vuk na ovcu svoje pravo ima ka tiranin na slaba čovjeka; al tirjanstvu stati nogom za vrat, dovesti ga k poznaniju prava, to je ljudska dužnost najsvetlija! -Petar II Petrović Njegoš
vuk-na-ovcu-svoje-pravo-ima-ka-tiranin-na-slaba-ovjeka-al-tirjanstvu-stati-nogom-za-vrat-dovesti-ga-k-poznaniju-prava-to-ljudska-nost-najsvetlija