Vuk u priči. (slično Mi o vuku, vuk na vrata.)


vuk-u-prii-slino-mi-o-vuku-vuk-na-vrata
latinske poslovicevukpričisličnomivukuvuknavratavuk uu priči(slično mimi oo vukuvuk navuk u priči(slično mi omi o vuku(slično mi o vuku

Mi o vuku, a vuk na vrata.Lupus in fabula – Mi o vuku vuk na vrata.Učenje je slično splavu, koji služi da se pređe reka, a ne da se vežemo za njega.Vuk dlaku mijenja, ali duh nikada.Vuk dlaku mijenja, ali ćud nikada.Vuk svoje meso liže, ali tudje ždere.