Works at sam svoj gazda obično oženi Works at ja ne radim ja sam princeza, i onda postanu srećni socijalni slučaj xD


works-at-sam-svoj-gazda-obino-oeni-works-at-ja-ne-radim-ja-sam-princeza-i-onda-postanu-sre-socijalni-sluaj-xd
worksatsamsvojgazdaobičnooženijaneradimprincezaondapostanusrećnisocijalnislučajxdworks atat samsam svojsvoj gazdagazda običnoobično oženioženi worksworks atat jaja nene radimradim jaja samsam princezai ondaonda postanupostanu srećnisrećni socijalnisocijalni slučajslučaj xdworks at samat sam svojsam svoj gazdasvoj gazda običnogazda obično oženiobično oženi worksoženi works atworks at jaat ja neja ne radimne radim jaradim ja samja sam princezai onda postanuonda postanu srećnipostanu srećni socijalnisrećni socijalni slučajsocijalni slučaj xdworks at sam svojat sam svoj gazdasam svoj gazda običnosvoj gazda obično oženigazda obično oženi worksobično oženi works atoženi works at jaworks at ja neat ja ne radimja ne radim jane radim ja samradim ja sam princezai onda postanu srećnionda postanu srećni socijalnipostanu srećni socijalni slučajsrećni socijalni slučaj xdworks at sam svoj gazdaat sam svoj gazda običnosam svoj gazda obično oženisvoj gazda obično oženi worksgazda obično oženi works atobično oženi works at jaoženi works at ja neworks at ja ne radimat ja ne radim jaja ne radim ja samne radim ja sam princezai onda postanu srećni socijalnionda postanu srećni socijalni slučajpostanu srećni socijalni slučaj xd

Imam praznu kutiju… Nisam znala sta da radim sa njom, nazvala sam je Veza…. Usla sam u kutiju… Pa vidi ja sam u vezi.
imam-praznu-kutiju-nisam-znala-sta-da-radim-njom-nazvala-sam-veza-usla-sam-u-kutiju-pa-vidi-ja-sam-u-vezi
Neka misle šta hoće. Ako im je stalo toliko da se bave sa onim što ja radim, onda sam već bolja od njih. -Merilin Monro
neka-misle-hoe-ako-im-stalo-toliko-da-se-bave-onim-to-ja-radim-onda-sam-ve-bolja-od-njih
Svi dani postanu jednaki onda kada ljudi prestanu da primećuju lepe stvari koje im se dešavaju kad god Sunce prelazi svoj nebeski put. -Paulo Koeljo
svi-dani-postanu-jednaki-onda-kada-ljudi-prestanu-da-primeuju-lepe-stvari-koje-im-se-deavaju-kad-god-sunce-prelazi-svoj-nebeski-put
Razmislio sam još malo, a onda sam polako zatvorio vrata. Đavo će ga znati da li sam to učinio sa prave strane. -Đorđe Balašević
razmislio-sam-jo-malo-a-onda-sam-polako-zatvorio-vrata-avo-e-ga-znati-da-li-sam-to-uinio-prave-strane
Kora suva hleba, al svoj gazda, dobra je poslovica, i treba se nje držati. -Lav Tolstoj
kora-suva-hleba-al-svoj-gazda-dobra-poslovica-i-treba-se-nje-drati