Za dvadeset godina, bićete više razočarani stvarima koje niste učinili nego stvarima koje jeste. Zato isplovite iz sigurne luke. Istražujte. Sanjajte. Otkrijte.


za-dvadeset-godina-biete-vie-razoarani-stvarima-koje-niste-uinili-nego-stvarima-koje-jeste-zato-isplovite-iz-sigurne-luke-istraujte-sanjajte-otkrijte
mark tvenzadvadesetgodinabićetevierazočaranistvarimakojenisteučinilinegojestezatoisploviteizsigurnelukeistražujtesanjajteotkrijteza dvadesetdvadeset godinabićete viševiše razočaranirazočarani stvarimastvarima kojekoje nisteniste učiniliučinili negonego stvarimastvarima kojekoje jestezato isploviteisplovite iziz sigurnesigurne lukeza dvadeset godinabićete više razočaraniviše razočarani stvarimarazočarani stvarima kojestvarima koje nistekoje niste učiniliniste učinili negoučinili nego stvarimanego stvarima kojestvarima koje jestezato isplovite izisplovite iz sigurneiz sigurne luke

Mudar čovek je velik i u najmanjim stvarima, a zao mali i u najvećim stvarima. -Kineske poslovice
mudar-ovek-velik-i-u-najmanjim-stvarima-a-zao-mali-i-u-najveim-stvarima
Naši životi počinju se završavati onoga dana kad prestanemo govoriti o stvarima koje su važne. -Martin Luter King
nai-ivoti-poinju-se-zavravati-onoga-dana-kad-prestanemo-govoriti-o-stvarima-koje-su-vane
Deca misle da dvadeset šilinga i dvadeset godina jedva mogu da se potroše. -Bendžamin Frenklin
deca-misle-da-dvadeset-ilinga-i-dvadeset-godina-jedva-mogu-da-se-potroe
Brak: tako zovem volju dvoje koji žele ostvariti jedno, koje će biti više nego ono dvoje koje ga je ostvarilo. -Fridrih Niče
brak-tako-zovem-volju-dvoje-koji-ele-ostvariti-jedno-koje-e-biti-vie-nego-ono-dvoje-koje-ga-ostvarilo