Za dvadeset godina, bićete više razočarani stvarima koje niste učinili nego stvarima koje jeste. Zato isplovite iz sigurne luke. Istražujte. Sanjajte. Otkrijte.


za-dvadeset-godina-biete-vie-razoarani-stvarima-koje-niste-uinili-nego-stvarima-koje-jeste-zato-isplovite-iz-sigurne-luke-istraujte-sanjajte-otkrijte
mark tvenzadvadesetgodinabićetevierazočaranistvarimakojenisteučinilinegojestezatoisploviteizsigurnelukeistražujtesanjajteotkrijteza dvadesetdvadeset godinabićete viševiše razočaranirazočarani stvarimastvarima kojekoje nisteniste učiniliučinili negonego stvarimastvarima kojekoje jestezato isploviteisplovite iziz sigurnesigurne lukeza dvadeset godinabićete više razočaraniviše razočarani stvarimarazočarani stvarima kojestvarima koje nistekoje niste učiniliniste učinili negoučinili nego stvarimanego stvarima kojestvarima koje jestezato isplovite izisplovite iz sigurneiz sigurne luke

Mudar čovek je velik i u najmanjim stvarima, a zao mali i u najvećim stvarima.Naši životi počinju se završavati onoga dana kad prestanemo govoriti o stvarima koje su važne.Najveća sreća ne zavisi od životnih okolnosti u koje nas je slučaj postavio, već je uvek rezultat dobre savesti, dobrog zdravlja, zanimanja i slobode da težimo dobrim stvarima. Mudro je učenje koje nas upućuje da probamo sve stvari, ali da se čvrsto držimo onoga što je dobro.Deca misle da dvadeset šilinga i dvadeset godina jedva mogu da se potroše.Čovek je više čovek po stvаrimа koje prećutkuje, nego po onimа koje kаže.Brak: tako zovem volju dvoje koji žele ostvariti jedno, koje će biti više nego ono dvoje koje ga je ostvarilo.