Za žene je kompliment sam način na koji ih lažemo.


za-ene-kompliment-sam-nain-na-koji-ih-emo
marcello mastroiannizaženekomplimentsamnačinnakojiihlažemoza ženežene jeje komplimentkompliment samsam načinnačin nana kojikoji ihih lažemoza žene ježene je komplimentje kompliment samkompliment sam načinsam način nanačin na kojina koji ihkoji ih lažemoza žene je komplimentžene je kompliment samje kompliment sam načinkompliment sam način nasam način na kojinačin na koji ihna koji ih lažemoza žene je kompliment samžene je kompliment sam načinje kompliment sam način nakompliment sam način na kojisam način na koji ihnačin na koji ih lažemo

Mene su žene - dobre žene - plašile, jer su možda htele dušu, a ja sam hteo da sačuvam taj deo sebe. -Čarls Bukovski
mene-su-ene-dobre-ene-plaile-jer-su-moda-htele-u-a-ja-sam-hteo-da-uvam-taj-deo-sebe