Za gurmane brak je meni u kome se desert služi prije predjela.


za-gurmane-brak-meni-u-kome-se-desert-slui-prije-predjela
dave allenzagurmanebrakmenikomesedesertslužiprijepredjelaza gurmanegurmane brakbrak jeje menimeni uu komekome sese desertdesert služisluži prijeprije predjelaza gurmane brakgurmane brak jebrak je menije meni umeni u komeu kome sekome se desertse desert služidesert služi prijesluži prije predjelaza gurmane brak jegurmane brak je menibrak je meni uje meni u komemeni u kome seu kome se desertkome se desert služise desert služi prijedesert služi prije predjelaza gurmane brak je menigurmane brak je meni ubrak je meni u komeje meni u kome semeni u kome se desertu kome se desert služikome se desert služi prijese desert služi prije predjela

Propali brak je onaj u kome žena provodi u kuhinji isto onoliko vremena koliko je prije udaje provodila pred ogledalom. -Kurt Tucholsky
propali-brak-onaj-u-kome-ena-provodi-u-kuhinji-isto-onoliko-vremena-koliko-prije-udaje-provodila-pred-ogledalom
Naučio me je da volim sebe prije nego što sam zavoljela njega. Pokazao mi je da moje srce služi meni i Bogu, a ne drugima. -Paulo Koeljo
nauio-me-da-volim-sebe-prije-nego-to-sam-zavoljela-njega-pokazao-mi-da-moje-srce-slui-meni-i-bogu-a-ne-drugima
Prijateljstvo je vrsta duševnog braka, a takav brak je podložan razvodu. -Volter
prijateljstvo-vrsta-evnog-braka-a-takav-brak-podloan-razvodu
Dobar brak bio bi između slijepe žene i gluhog muškarca. -Onore de Balzak
dobar-brak-bio-bi-izmeu-slijepe-ene-i-gluhog-mukarca
Idealna starost muškarca za brak je oko devedesete godine, dva minuta pre smrti. -Frenk Sinatra
idealna-starost-mukarca-za-brak-oko-devedesete-godine-dva-minuta-pre-smrti
Niti je bogat onaj kome nešto treba, niti siromašan onaj kome ne treba. -Latinske poslovice
niti-bogat-onaj-kome-neto-treba-niti-siromaan-onaj-kome-ne-treba