Šta za života nisi učinio, ne očekuj ni od svoih naslednika.


za-ivota-nisi-uinio-ne-oekuj-od-svoih-naslednika
Španska poslovicaŠtazaživotanisiučinioneočekujodsvoihnaslednikaŠta zaza životaživota nisinisi učinione očekujočekuj nini odod svoihsvoih naslednikaŠta za životaza života nisiživota nisi učinione očekuj niočekuj ni odni od svoihod svoih naslednikaŠta za života nisiza života nisi učinione očekuj ni odočekuj ni od svoihni od svoih naslednikaŠta za života nisi učinione očekuj ni od svoihočekuj ni od svoih naslednika

Nekog tako zamišljaš i zamišljaš citavog života, pa kad ga sretneš odjednom shvatiš da ga nisi zamišljao dovoljno dobro. -Đorđe Balašević
nekog-tako-zamilja-i-zamilja-citavog-ivota-pa-kad-ga-sretne-odjednom-shvati-da-ga-nisi-zamiljao-dovoljno-dobro
Nemoj me pitati:
nemoj-me-pitati-zato-ba-ja-u-meni-posebno-nema-ti-eg-posebnog-eg-to-bih-umio-sebi-da-objasnim-meutim-u-tome-i-jeste-tajna-ivota
Nikada od ljudi ne očekuj previše. Uvek je bolje biti iznenađen nego razočaran…
nikada-od-ljudi-ne-oekuj-previe-uvek-bolje-biti-iznena-nego-razoaran