Za jedan ozbiljan i dostojanstven narod, dovoljno je i samo dvoje.


za-jedan-ozbiljan-i-dostojanstven-narod-dovoljno-i-samo-dvoje
miroslav mika antićzajedanozbiljandostojanstvennaroddovoljnosamodvojeza jedanjedan ozbiljanozbiljan ii dostojanstvendostojanstven naroddovoljno jei samosamo dvojeza jedan ozbiljanjedan ozbiljan iozbiljan i dostojanstveni dostojanstven naroddovoljno je ije i samoi samo dvojeza jedan ozbiljan ijedan ozbiljan i dostojanstvenozbiljan i dostojanstven naroddovoljno je i samoje i samo dvojeza jedan ozbiljan i dostojanstvenjedan ozbiljan i dostojanstven naroddovoljno je i samo dvoje

Vrlo često je dovoljno samo biti pored nekoga. Nije potreban dodir. Čak ni razgovor. Dovoljan je samo osećaj koji prolazi između vas dvoje. Da znate da niste sami. -Merlin Monroe
vrlo-esto-dovoljno-samo-biti-pored-nekoga-nije-potreban-dodir-ak-razgovor-dovoljan-samo-oseaj-koji-prolazi-izmeu-vas-dvoje-da-znate-da-niste-sami
Nije narod tu da vidi gde se nalazi prava moć, kako utiče na politiku i u koju svrhu. Pre, za narod je samo da mrze i da se plaše jedni drugih. -Noam Čomski
nije-narod-da-vidi-gde-se-nalazi-prava-mo-kako-utie-na-politiku-i-u-koju-svrhu-pre-za-narod-samo-da-mrze-i-da-se-plae-jedni-drugih
Mogu voleti za dvoje, mogu moliti za dvoje, ako treba mogu i govoriti za dvoje. Ali boriti se? To ne mogu. To je previše, i za mene.
mogu-voleti-za-dvoje-mogu-moliti-za-dvoje-ako-treba-mogu-i-govoriti-za-dvoje-ali-boriti-se-to-ne-mogu-to-previe-i-za-mene
Jedan vođa i jedan narod označava jednog gospodara i milione robova. -Albert Kami
jedan-voa-i-jedan-narod-oznaava-jednog-gospodara-i-milione-robova
Plemenit čovek je dostojanstven, ali nije gord – prostak je gord ali nije dostojanstven. -Konfučije
plemenit-ovek-dostojanstven-ali-nije-gord-prostak-gord-ali-nije-dostojanstven