Za mene, muzika je zabava-šta drugo može biti? Zapravo, to je jedini jezik za koji znam da je univerzalan.


za-mene-muzika-zabava-drugo-moe-biti-zapravo-to-jedini-jezik-za-koji-znam-da-univerzalan
rej Čarlszamenemuzikazabavatadrugomožebitizapravotojedinijezikzakojiznamdauniverzalanza menemuzika jedrugo možemože bitije jedinijedini jezikjezik zaza kojikoji znamznam dada jeje univerzalandrugo može bitije jedini jezikjedini jezik zajezik za kojiza koji znamkoji znam daznam da jeda je univerzalanje jedini jezik zajedini jezik za kojijezik za koji znamza koji znam dakoji znam da jeznam da je univerzalanje jedini jezik za kojijedini jezik za koji znamjezik za koji znam daza koji znam da jekoji znam da je univerzalan

Nećeš joj biti prvi muškarac, ni poslednji ili jedini. Volela je pre tebe i verovatno će voleti posle. Ali ako te sada voli, zar je bilo šta drugo bitno? ...
nee-joj-biti-prvi-mukarac-poslednji-ili-jedini-volela-pre-tebe-i-verovatno-e-voleti-posle-ali-ako-te-sada-voli-zar-bilo-drugo-bitno
Bolje je biti odrezanog jezika, gluh i nijem u kutu samovati, nego u halu čovjeka koji svoj jezik ne može obuzdati. -Sadi
bolje-biti-odrezanog-jezika-gluh-i-nijem-u-kutu-samovati-nego-u-halu-ovjeka-koji-svoj-jezik-ne-moe-obuzdati
Ne mogu biti tu za nju, a uvek ću očekivati da on bude tu za mene. Ne mogu kad joj bude najteže doći i zagrliti je, mada znam da ona mene bi. -Đorđe Balašević
ne-mogu-biti-za-nju-a-uvek-u-oekivati-da-on-bude-za-mene-ne-mogu-kad-joj-bude-najtee-doi-i-zagrliti-mada-znam-da-ona-mene-bi
Slobodno novinarstvo može biti dobro ili loše, ali sigurno, bez slobode, novinarstvo ne može biti ništa drugo osim loše. -Alber Kami
slobodno-novinarstvo-moe-biti-dobro-ili-loe-ali-sigurno-bez-slobode-novinarstvo-ne-moe-biti-drugo-osim-loe
Tada sam se jedini put usudio da je pitam zasto me voli. Odgovorila je: Ne znam, a iskreno govoreći, i ne zanima me da znam. -Paulo Koeljo
tada-sam-se-jedini-put-usudio-da-pitam-zasto-me-voli-odgovorila-ne-znam-a-iskreno-govorei-i-ne-zanima-me-da-znam