Za mene ne postoji veći izvor ovozemaljskoj časti i isticanja od napredovanja u nauci.


za-mene-ne-postoji-vei-izvor-ovozemaljskoj-asti-i-isticanja-od-napredovanja-u-nauci
isak njutnzamenenepostojivećiizvorovozemaljskojčastiisticanjaodnapredovanjanauciza menemene nene postojipostoji većiveći izvorovozemaljskoj častičasti ii isticanjaisticanja odod napredovanjanapredovanja uu nauciza mene nemene ne postojine postoji većipostoji veći izvorveći izvor ovozemaljskojizvor ovozemaljskoj častiovozemaljskoj časti ičasti i isticanjai isticanja odisticanja od napredovanjaod napredovanja unapredovanja u nauciza mene ne postojimene ne postoji većine postoji veći izvorpostoji veći izvor ovozemaljskojveći izvor ovozemaljskoj častiizvor ovozemaljskoj časti iovozemaljskoj časti i isticanjačasti i isticanja odi isticanja od napredovanjaisticanja od napredovanja uod napredovanja u nauciza mene ne postoji većimene ne postoji veći izvorne postoji veći izvor ovozemaljskojpostoji veći izvor ovozemaljskoj častiveći izvor ovozemaljskoj časti iizvor ovozemaljskoj časti i isticanjaovozemaljskoj časti i isticanja odčasti i isticanja od napredovanjai isticanja od napredovanja uisticanja od napredovanja u nauci

Za mene ne postoji veći izvor ovozemaljske časti i isticanja od napredovanja u nauci. -Isak Njutn
za-mene-ne-postoji-vei-izvor-ovozemaljske-asti-i-isticanja-od-napredovanja-u-nauci
Pogledaj u dubinu svoje duše. Tu ćeš naći izvor prave sreće, izvor nepresušni, samo valja da ga neprestano dubiš. -Marko Aurelije
pogledaj-u-dubinu-svoje-e-tu-e-nai-izvor-prave-sree-izvor-nepresu-samo-valja-da-ga-neprestano-dubi
Dakle, mislite da je novac izvor svog zla. Da li ste se ikada zapitali šta je izvor svog novca? -Ajn Rand
dakle-mislite-da-novac-izvor-svog-zla-da-li-ste-se-ikada-zapitali-izvor-svog-novca
Voleo bih kada bi nuklearna fuzija postala praktični izvor energije. Ona bi nam dala nepresušni izvor energije bez zagađenja ili globalnog otopljenja. -Stiven Hoking
voleo-bih-kada-bi-nuklearna-fuzija-postala-prakti-izvor-energije-ona-bi-nam-dala-nepresu-izvor-energije-bez-zagaenja-ili-globalnog-otopljenja
Svako u svom srcu ima izvor gdje vri dobrota sve dok čovjek ne počini grijeh, jer tada se izvor polahko suši, a kada se skroz osuši samo ga iskreno pokajanje može vratiti. -Poslovice korisnika
svako-u-svom-srcu-ima-izvor-gdje-vri-dobrota-sve-dok-ovjek-ne-poini-grijeh-jer-tada-se-izvor-polahko-sui-a-kada-se-skroz-osui-samo-ga-iskreno
Od 15tog za mene postoji samo Milica !!! :)
od-15tog-za-mene-postoji-samo-milica