Za mene je strah uzbudljiv.


za-mene-strah-uzbudljiv
ajrton senazamenestrahuzbudljivza menemene jeje strahstrah uzbudljivza mene jemene je strahje strah uzbudljivza mene je strahmene je strah uzbudljivza mene je strah uzbudljiv

Moj Moj strah je sastavni deo mene, a verovatno i najbolji deo mene.Ljubav ne postavlja suvišna pitanja, jer ako počnemo da mislimo, počinjemo i da se plašimo. To je neki neobjašnjivi strah, i ne vrijedi ni da ga prevodimo u riječi. Možda je to strah od prezira, od neprihvatanja, strah da se ne prekine čarolija. Izgleda smješno, ali je tako.Nije muškarca strah da se veže za jednu ženu, strah ga je da ne izgubi sve ostale.Ko silno ljubi, silan strah ga mori, a strah kad raste, jače ljubav gori.Klaustrofobija…to je strah od zatvorenog prostora. Npr. kada krenes u kafanu i uhvati te strah da je zatvorena. :))