Za mnoge muškarce je rat najveći trenutak njihovog života. On zamjenjuje njihovu kreativnost.


za-mnoge-mukarce-rat-najvei-trenutak-njihovog-ivota-on-zamjenjuje-njihovu-kreativnost
ernest hemingvejzamnogemukarceratnajvećitrenutaknjihovogživotaonzamjenjujenjihovukreativnostza mnogemnoge muškarcemuškarce jeje ratrat najvećinajveći trenutaktrenutak njihovognjihovog životaon zamjenjujezamjenjuje njihovunjihovu kreativnostza mnoge muškarcemnoge muškarce jemuškarce je ratje rat najvećirat najveći trenutaknajveći trenutak njihovogtrenutak njihovog životaon zamjenjuje njihovuzamjenjuje njihovu kreativnostza mnoge muškarce jemnoge muškarce je ratmuškarce je rat najvećije rat najveći trenutakrat najveći trenutak njihovognajveći trenutak njihovog životaon zamjenjuje njihovu kreativnostza mnoge muškarce je ratmnoge muškarce je rat najvećimuškarce je rat najveći trenutakje rat najveći trenutak njihovograt najveći trenutak njihovog života

Koliko ja razumem, najveća poezija je trenutak kad nisi svesan pesme. I najveći je život kad nisi svesan da živiš, nego misliš da sanjaš. -Miroslav Mika Antić
koliko-ja-razumem-najvea-poezija-trenutak-kad-nisi-svesan-pesme-i-najvei-ivot-kad-nisi-svesan-da-ivi-nego-misli-da-sanja
Gospod gleda da li mi od srca tražimo da nam On pomogne. Čujemo mnoge reči lepog primera života i kako treba uputiti bližnje da to rade. Ali, da li ćemo moći to da ostvarimo? -Otac Tadej
gospod-gleda-da-li-mi-od-srca-traimo-da-nam-on-pomogne-ujemo-mnoge-rei-lepog-primera-ivota-i-kako-treba-uputiti-blinje-da-to-rade-ali-da-li-emo-moi-to
Zajednički život je najveći stepen sreće među ljudima koji se vole. Ali svakome misaonom biću potrebni sa sati osamljenosti i sabranosti. Samo po tu cenu ono uživa slast života u zajednici. -Žorž Sand
zajedniki-ivot-najvei-stepen-sree-meu-ljudima-koji-se-vole-ali-svakome-misaonom-biu-potrebni-sati-osamljenosti-i-sabranosti-samo-po-cenu-ono-uiva
Svoju snagu prepoznaćeš po tome koliko si u stanju da prebrodiš trenutak jer trenutak je teži, strašniji i duži, od vremena i od večnosti. -Miroslav Mika Antić
svoju-snagu-prepoznae-po-tome-koliko-u-stanju-da-prebrodi-trenutak-jer-trenutak-tei-straniji-i-i-od-vremena-i-od-venosti
Kažu da je knjiga najveći čovekov prijatelj, a to isto tvrde i za psa. Što se već jedanput ne odluče ko je najveći prijatelj pa da kupim psa, ili knjigu? -Momo Kapor
kau-da-knjiga-najvei-ovekov-prijatelj-a-to-isto-tvrde-i-za-psa-to-se-ve-jedanput-ne-odlue-ko-najvei-prijatelj-pa-da-kupim-psa-ili-knjigu