Za moje večerašnje statuse pobrinuo se komša koji nije zaključao net! :D


za-moje-veeranje-statuse-pobrinuo-se-koma-koji-nije-zakljuao-net-d
zamojevečeranjestatusepobrinuosekomakojinijezaključaonetza mojemoje večerašnjevečerašnje statusestatuse pobrinuopobrinuo sese komšakomša kojikoji nijenije zaključaozaključao netza moje večerašnjemoje večerašnje statusevečerašnje statuse pobrinuostatuse pobrinuo sepobrinuo se komšase komša kojikomša koji nijekoji nije zaključaonije zaključao netza moje večerašnje statusemoje večerašnje statuse pobrinuovečerašnje statuse pobrinuo sestatuse pobrinuo se komšapobrinuo se komša kojise komša koji nijekomša koji nije zaključaokoji nije zaključao netza moje večerašnje statuse pobrinuomoje večerašnje statuse pobrinuo sevečerašnje statuse pobrinuo se komšastatuse pobrinuo se komša kojipobrinuo se komša koji nijese komša koji nije zaključaokomša koji nije zaključao net

-Neko ko se nije potpisao…-Koja ocena? Mozda je moje… -1 -Nije moje! xD.
neko-ko-se-nije-potpisaokoja-ocena-mozda-moje-1-nije-moje-xd
Najpre nisam bio spreman da se suočim da ono što zaista nije u redu sa mnom nije moje telo, već ograničenja koja sam postavljao sebi, kao i moja ograničena verzija mojih životnih mogućnosti. -Nik Vujičić
najpre-nisam-bio-spreman-da-se-suoim-da-ono-to-zaista-nije-u-redu-mnom-nije-moje-telo-ve-ogranienja-koja-sam-postavljao-sebi-kao-i-moja-ograniena
Ti si moje zlato,ti si moje srebro vidim li te s’drugom slomicu ti rebro
ti-moje-zlatoti-moje-srebro-vidim-li-te-sdrugom-slomicu-ti-rebro