Za muškarce ništa nije nemoguće, samo ako im pođe za rukom, a to ne mogu sami da učine.


za-mukarce-nije-nemogue-samo-ako-im-poe-za-rukom-a-to-ne-mogu-sami-da-uine
jane seymour fondazamukarcenitanijenemogućesamoakoimpođezarukomtonemogusamidaučineza muškarcemuškarce ništaništa nijenije nemogućesamo akoako imim pođepođe zaza rukomne mogumogu samisami dada učineza muškarce ništamuškarce ništa nijeništa nije nemogućesamo ako imako im pođeim pođe zapođe za rukoma to nene mogu samimogu sami dasami da učineza muškarce ništa nijemuškarce ništa nije nemogućesamo ako im pođeako im pođe zaim pođe za rukoma to ne mogune mogu sami damogu sami da učineza muškarce ništa nije nemogućesamo ako im pođe zaako im pođe za rukoma to ne mogu samine mogu sami da učine

Ja sve mogu jednom rukom ako me za drugu drzis ti …
ja-sve-mogu-jednom-rukom-ako-me-za-drugu-drzis-ti
Ako, sa krajnjim naporom, čoveku koji stari pođe za rukom da ostane uredan i čist, to je sterilizovana čistoća apoteke a ne čistoća cveta. -Ivo Andric
ako-krajnjim-naporom-oveku-koji-stari-poe-za-rukom-da-ostane-uredan-i-ist-to-sterilizovana-istoa-apoteke-a-ne-istoa-cveta
Lepota nije ništa, video sam lepe muškarce i lepe žene koji su bili nesrećni uprkos svojoj lepoti. -Herman Hese
lepota-nije-video-sam-lepe-mukarce-i-lepe-ene-koji-su-bili-nesre-uprkos-svojoj-lepoti
Ne mogu naučiti nikoga ništa, mogu ih samo naterati da misle. -Sokrat
ne-mogu-nauiti-nikoga-mogu-ih-samo-naterati-da-misle