Za nekog si tu, za nekog si tu-tu, tu-tu …


za-nekog-za-nekog
zanekogzatutututuza nekognekog siza nekognekog siza nekog sinekog si tuza nekog siza nekog si tu

Trenutak je dovoljan da se nekog upozna, trenutak je dovoljan da se nekog zavoli, ali ni vječnost nije dovoljna da se zaboravi ono što trenutak stvori.Svi imaju nekog zbog koga su slabi. E ja imam nekog zbog koga sam jak!onaj osećaj kad volis nekog,a on tebe ne :(Voleti nekog, znаči pristаti dа ostаriš sа njim.Ako nekog proklinješ, pripremi dva groba.Kad ti je do nekog stalo, pamtis sve sto ti kaze.