Za Novu godinu cu do Praga … Kucni prag, sedem na prag i bacam petarde! :)))


za-novu-godinu-cu-do-praga-kucni-prag-sedem-na-prag-i-bacam-petarde
zanovugodinucudopragakucnipragsedemnapragbacampetardeza novunovu godinugodinu cucu dodo pragapraga …… kucnikucni pragsedem nana pragprag ii bacambacam petardeza novu godinunovu godinu cugodinu cu docu do pragado praga …praga … kucni… kucni pragsedem na pragna prag iprag i bacami bacam petardeza novu godinu cunovu godinu cu dogodinu cu do pragacu do praga …do praga … kucnipraga … kucni pragsedem na prag ina prag i bacamprag i bacam petardeza novu godinu cu donovu godinu cu do pragagodinu cu do praga …cu do praga … kucnido praga … kucni pragsedem na prag i bacamna prag i bacam petarde

Ne smarajte me ponudama za Novu godinu. Slavim sa babom :)
ne-smarajte-me-ponudama-za-novu-godinu-slavim-babom
Kakve su mi ocene, biću srećna ako mi budu za Novu godinu dali da gledam Grand i jednu čašu koka kole :(
kakve-su-mi-ocene-biu-srena-ako-mi-budu-za-novu-godinu-dali-da-gledam-grand-i-jednu-au-koka-kole
Evo pocinje vec sezona pitanja: A gde ces za Novu Godinu?
evo-pocinje-vec-sezona-pitanja-a-gde-za-novu-godinu
Postoje žene koje su iz godine u godinu sve nevinije. -Greta Garbo
postoje-ene-koje-su-iz-godine-u-godinu-sve-nevinije
Status veze: Moje stikle i ja smo vec godinu dana u vezi!
status-veze-moje-stikle-i-ja-smo-vec-godinu-dana-u-vezi