Za one koji se slabo snalaze u knjigama uvedene su knjižice.


za-one-koji-se-slabo-snalaze-u-knjigama-uvedene-su-knjiice
petar lazićzaonekojiseslabosnalazeknjigamauvedenesuknjižiceza oneone kojikoji sese slaboslabo snalazesnalaze uu knjigamaknjigama uvedeneuvedene susu knjižiceza one kojione koji sekoji se slabose slabo snalazeslabo snalaze usnalaze u knjigamau knjigama uvedeneknjigama uvedene suuvedene su knjižiceza one koji seone koji se slabokoji se slabo snalazese slabo snalaze uslabo snalaze u knjigamasnalaze u knjigama uvedeneu knjigama uvedene suknjigama uvedene su knjižiceza one koji se slaboone koji se slabo snalazekoji se slabo snalaze use slabo snalaze u knjigamaslabo snalaze u knjigama uvedenesnalaze u knjigama uvedene suu knjigama uvedene su knjižice

Neki se ponose knjigama koje su napisali, a ja se ponosim knjigama koje sam pročitao. -Horhe Luis Borhes
neki-se-ponose-knjigama-koje-su-napisali-a-ja-se-ponosim-knjigama-koje-sam-proitao
Ja ne mogu da spavam osim ako nisam okružen knjigama. -Horhe Luis Borhes
ja-ne-mogu-da-spavam-osim-ako-nisam-okru-knjigama
Nikad nisam volela novinare. U svim svojim knjigama sam ih ubila. -Agata Kristi
nikad-nisam-volela-novinare-u-svim-svojim-knjigama-sam-ih-ubila
Onome ko bi o nama sudio prema našim knjigama moglo bi se učiniti da je preljub jedna od najčešćih preokupacija Zapadnjaka. Šta bi se dogodilo s našom književnošću da nema preljuba? Ona živi od krize braka.
onome-ko-bi-o-nama-sudio-prema-naim-knjigama-moglo-bi-se-uiniti-da-preljub-jedna-od-najeih-preokupacija-zapadnjaka-bi-se-dogodilo-s-naom-knjievnou
Mrtav je pred Njim onaj koji je grešnik, koji se ne kaje i koji u Njega ne veruje. -Patrijarh Pavle
mrtav-pred-njim-onaj-koji-grenik-koji-se-ne-kaje-i-koji-u-njega-ne-veruje
Sretan je čovjek koji je razbio lance koji nanose bol umu, onaj koji je konačno prestao brinuti se. -Ovidije
sretan-ovjek-koji-razbio-lance-koji-nanose-bol-umu-onaj-koji-konano-prestao-brinuti-se