Za ono malo zemlje vade jedni drugima oci, a bit de nam je svima danas sutra puna usta.


za-ono-malo-zemlje-vade-jedni-drugima-oci-a-bit-de-nam-svima-danas-sutra-puna-usta
hrvatske poslovicezaonomalozemljevadejednidrugimaocibitdenamsvimadanassutrapunaustaza onoono malomalo zemljezemlje vadevade jednijedni drugimadrugima ocibit dede namnam jeje svimasvima danasdanas sutrasutra punapuna ustaza ono maloono malo zemljemalo zemlje vadezemlje vade jednivade jedni drugimajedni drugima ocia bit debit de namde nam jenam je svimaje svima danassvima danas sutradanas sutra punasutra puna ustaza ono malo zemljeono malo zemlje vademalo zemlje vade jednizemlje vade jedni drugimavade jedni drugima ocia bit de nambit de nam jede nam je svimanam je svima danasje svima danas sutrasvima danas sutra punadanas sutra puna ustaza ono malo zemlje vadeono malo zemlje vade jednimalo zemlje vade jedni drugimazemlje vade jedni drugima ocia bit de nam jebit de nam je svimade nam je svima danasnam je svima danas sutraje svima danas sutra punasvima danas sutra puna usta

Moja usta su puna propalih zuba, a moja duša je puna propalih ambicija. -Džejms Džojs
moja-usta-su-puna-propalih-zuba-a-moja-a-puna-propalih-ambicija
Štedljivost je kada spremiš danas ono što ćeš trebati sutra. -Ezop
tedljivost-kada-spremi-danas-ono-to-e-trebati-sutra