Za čoveka koji je ispunio svoju svrhu, smrt je prirodna poput sna.


za-oveka-koji-ispunio-svoju-svrhu-smrt-prirodna-poput-sna
džordž santajanazačovekakojiispuniosvojusvrhusmrtprirodnapoputsnaza čovekačoveka kojikoji jeje ispunioispunio svojusvoju svrhusmrt jeje prirodnaprirodna poputpoput snaza čoveka kojičoveka koji jekoji je ispunioje ispunio svojuispunio svoju svrhusmrt je prirodnaje prirodna poputprirodna poput snaza čoveka koji ječoveka koji je ispuniokoji je ispunio svojuje ispunio svoju svrhusmrt je prirodna poputje prirodna poput snaza čoveka koji je ispuniočoveka koji je ispunio svojukoji je ispunio svoju svrhusmrt je prirodna poput sna

Ne postoji lov poput lova na čoveka. Oni koji su dovoljno dugo lovili naoružanog čoveka i to im se svidelo, nakon toga ih ništa drugo ne može privući. -Ernest Hemingvej
ne-postoji-lov-poput-lova-na-oveka-oni-koji-su-dovoljno-dugo-lovili-naoruanog-oveka-i-to-im-se-svidelo-nakon-toga-ih-drugo-ne-moe-privui
Ponekad ćete jasnije prodreti u čoveka koji laže nego u onoga koji kaže istinu. Istina, kao i svetlost, zaslepljuje. Laž je naprotiv, poput lepog sumraka u kojem se ističe svaki predmet. -Alber Kami
ponekad-ete-jasnije-prodreti-u-oveka-koji-e-nego-u-onoga-koji-kae-istinu-istina-kao-i-svetlost-zaslepljuje-la-naprotiv-poput-lepog-sumraka-u-kojem-se
Izvlačim iz apsurda tri zaključka: svoj revolt, svoju slobodu i svoju strast. Samom igrom svijesti pretvaram u životno pravilo ono što je poziv na smrt, tako odbacujem samoubistvo. -Albert Kami
izvlaim-iz-apsurda-tri-zakljuka-svoj-revolt-svoju-slobodu-i-svoju-strast-samom-igrom-svijesti-pretvaram-u-ivotno-pravilo-ono-to-poziv-na-smrt-tako