Za čoveka nema ništa primamljivije od slobode njegove savesti, ali ni ništa teže.


za-oveka-nema-primamljivije-od-slobode-njegove-savesti-ali-tee
fjodor dostojevskizačovekanemanitaprimamljivijeodslobodenjegovesavestialitežeza čovekačoveka nemanema ništaništa primamljivijeprimamljivije odod slobodeslobode njegovenjegove savestiali nini ništaništa težeza čoveka nemačoveka nema ništanema ništa primamljivijeništa primamljivije odprimamljivije od slobodeod slobode njegoveslobode njegove savestiali ni ništani ništa težeza čoveka nema ništačoveka nema ništa primamljivijenema ništa primamljivije odništa primamljivije od slobodeprimamljivije od slobode njegoveod slobode njegove savestiali ni ništa težeza čoveka nema ništa primamljiviječoveka nema ništa primamljivije odnema ništa primamljivije od slobodeništa primamljivije od slobode njegoveprimamljivije od slobode njegove savesti