Za pametnog čoveka svaki je rat izgubljen već u startu.


za-pametnog-oveka-svaki-rat-izgubljen-ve-u-startu
zoran Đinđićzapametnogčovekasvakiratizgubljenvećstartuza pametnogpametnog čovekačoveka svakisvaki jeje ratrat izgubljenizgubljen većveć uu startuza pametnog čovekapametnog čoveka svakičoveka svaki jesvaki je ratje rat izgubljenrat izgubljen većizgubljen već uveć u startuza pametnog čoveka svakipametnog čoveka svaki ječoveka svaki je ratsvaki je rat izgubljenje rat izgubljen većrat izgubljen već uizgubljen već u startuza pametnog čoveka svaki jepametnog čoveka svaki je ratčoveka svaki je rat izgubljensvaki je rat izgubljen većje rat izgubljen već urat izgubljen već u startu

Drugi deo života kod pametnog čoveka sastoji se u oslobađanju od ludosti i predrasuda i pogrešnih mišljenja koje je stekao tokom prvog dela života. -Anton Čehov
drugi-deo-ivota-kod-pametnog-oveka-sastoji-se-u-oslobaanju-od-ludosti-i-predrasuda-i-pogrenih-miljenja-koje-stekao-tokom-prvog-dela-ivota
Drugi deo života kod pametnog čoveka sastoji se u oslobođenju od ludosti i predrasuda i pogrešnih mišljenja koje je stekao tokom prvog dela života. -Čehov
drugi-deo-ivota-kod-pametnog-oveka-sastoji-se-u-osloboenju-od-ludosti-i-predrasuda-i-pogrenih-miljenja-koje-stekao-tokom-prvog-dela-ivota
Svi na startu imaju jednake šanse. Na cilju su uvideli da su ih različito koristili. -Simo Popović
svi-na-startu-imaju-jednake-anse-na-cilju-su-uvideli-da-su-ih-razliito-koristili
Ne plašim se čoveka koji je 10.000 udaraca vežbao jednom, već se plašim čoveka koji je jedan udarac vežbao 10.000 puta. -Brus li
ne-plaim-se-oveka-koji-10000-udaraca-vebao-jednom-ve-se-plaim-oveka-koji-jedan-udarac-vebao-10000-puta