Za pobedu je potreban talenat, za ponavljanje rezultata potreban je karakter.


za-pobedu-potreban-talenat-za-ponavljanje-rezultata-potreban-karakter
džon vudenzapobedupotrebantalenatzaponavljanjerezultatakarakterza pobedupobedu jeje potrebanpotreban talenatza ponavljanjeponavljanje rezultatarezultata potrebanpotreban jeje karakterza pobedu jepobedu je potrebanje potreban talenatza ponavljanje rezultataponavljanje rezultata potrebanrezultata potreban jepotreban je karakterza pobedu je potrebanpobedu je potreban talenatza ponavljanje rezultata potrebanponavljanje rezultata potreban jerezultata potreban je karakterza pobedu je potreban talenatza ponavljanje rezultata potreban jeponavljanje rezultata potreban je karakter

Stalni i strpljivi trud je potreban da bi se razvio dobar karakter. -Heraklit
stalni-i-strpljivi-trud-potreban-da-bi-se-razvio-dobar-karakter
Drugi ljudi žive bez tebe i bez tebe provedu život. Zar misliš da si nekome potreban? Nisi ti ni hljeb ni štap i nikom nisi potreban. -Maksim Gorki
drugi-ljudi-ive-bez-tebe-i-bez-tebe-provedu-ivot-zar-misli-da-nekome-potreban-nisi-ti-hljeb-tap-i-nikom-nisi-potreban
Jedino si mi ti bio potreban, a tebe nije bilo…!
jedino-mi-ti-bio-potreban-a-tebe-nije-bilo
Onaj osećaj kad ti je neko preko potreban…
onaj-oseaj-kad-ti-neko-preko-potreban
Onaj osećaj kada ti je potreban samo zagrljaj…
onaj-oseaj-kada-ti-potreban-samo-zagrljaj
Vere su kao kresnice: njima je, da bi svetlele, potreban mrak. -Artur Šopenhauer
vere-su-kao-kresnice-njima-da-bi-svetlele-potreban-mrak