Za pravedan će cilj slabiji pobediti jačega.


za-pravedan-e-cilj-slabiji-pobediti-jaega
sofoklezapravedanćeciljslabijipobeditijačegaza pravedanpravedan ćeće ciljcilj slabijislabiji pobeditipobediti jačegaza pravedan ćepravedan će ciljće cilj slabijicilj slabiji pobeditislabiji pobediti jačegaza pravedan će ciljpravedan će cilj slabijiće cilj slabiji pobediticilj slabiji pobediti jačegaza pravedan će cilj slabijipravedan će cilj slabiji pobeditiće cilj slabiji pobediti jačega

Kada počne nova sezona, cilj je pobediti sa timom. Lični rekordi su sekundarna stvar. -Lionel Mesi
kada-pone-nova-sezona-cilj-pobediti-timom-li-rekordi-su-sekundarna-stvar
Ili te uvrijedio moćniji ili slabiji; ako te uvrijedio slabiji, štedi njega, ako je moćniji štedi sebe. -Latinske poslovice
ili-te-uvrijedio-moniji-ili-slabiji-ako-te-uvrijedio-slabiji-tedi-njega-ako-moniji-tedi-sebe
Za svoj cilj ja sam spreman da umrem, ali ni za kakav cilj, moj prijatelju, nisam spreman da ubijem. -Mahatma Gandi
za-svoj-cilj-ja-sam-spreman-da-umrem-ali-za-kakav-cilj-moj-prijatelju-nisam-spreman-da-ubijem
Pretvaraj se da si slabiji i time nahrani protivnikovu aroganciju. -Sun Cu
pretvaraj-se-da-slabiji-i-time-nahrani-protivnikovu-aroganciju
Najveća opasnost za nas nije u tome da previsoko postavimo svoj cilj, pa da podbacimo, nego u tome da prenisko postavimo svoj cilj, te da ga ostvarimo. -Mikelanđelo Buonaroti
najvea-opasnost-za-nas-nije-u-tome-da-previsoko-postavimo-svoj-cilj-pa-da-podbacimo-nego-u-tome-da-prenisko-postavimo-svoj-cilj-te-da-ga-ostvarimo