Za razliku od Beograda koji nema para, Ženeva nema dušu. Ne znam šta je gore.


za-razliku-od-beograda-koji-nema-para-eneva-nema-u-ne-znam-gore
momo kaporzarazlikuodbeogradakojinemaparaŽenevaduuneznamtagoreza razlikurazliku odod beogradabeograda kojikoji nemanema paraŽeneva nemanema dušune znamznam štaje goreza razliku odrazliku od beogradaod beograda kojibeograda koji nemakoji nema paraŽeneva nema dušune znam štaznam šta ješta je goreza razliku od beogradarazliku od beograda kojiod beograda koji nemabeograda koji nema parane znam šta jeznam šta je goreza razliku od beograda kojirazliku od beograda koji nemaod beograda koji nema parane znam šta je gore

Divlje obožavanje je bolest prouzrokovana činjenicom da rulja nema suštinu, nema dušu i traži nešto čime će da ispuni prazninu. -Čarls Bukovski
divlje-oboavanje-bolest-prouzrokovana-injenicom-da-rulja-nema-sutinu-nema-u-i-trai-neto-ime-e-da-ispuni-prazninu
Priroda nema principe. Ona ne pravi razliku između dobra i zla. -Anatol Frans
priroda-nema-principe-ona-ne-pravi-razliku-izmeu-dobra-i-zla
Napolju -50 a u busu +150°c. Ne znam šta je gore?!
napolju-50-a-u-busu-150c-ne-znam-gore
Ko na ruci nema ranu, može nositi otrov na dlanu. Otrov ne prodire gde nema rane; nema zla za onoga ko ga ne čini. -Buda
ko-na-ruci-nema-ranu-moe-nositi-otrov-na-dlanu-otrov-ne-prodire-gde-nema-rane-nema-zla-za-onoga-ko-ga-ne-ini
Kao glad, i ljubav nema očiju; ali ljubomora nema pameti. -Jovan Dučić
kao-glad-i-ljubav-nema-oiju-ali-ljubomora-nema-pameti