Za rešenje problema, moramo prestati razmišljati na onaj način kao kada je problem nastao.


za-reenje-problema-moramo-prestati-razmiljati-na-onaj-nain-kao-kada-problem-nastao
albert ajnštajnzareenjeproblemamoramoprestatirazmiljatinaonajnačinkaokadaproblemnastaoza rešenjerešenje problemamoramo prestatiprestati razmišljatirazmišljati nana onajonaj načinnačin kaokao kadakada jeje problemproblem nastaoza rešenje problemamoramo prestati razmišljatiprestati razmišljati narazmišljati na onajna onaj načinonaj način kaonačin kao kadakao kada jekada je problemje problem nastaomoramo prestati razmišljati naprestati razmišljati na onajrazmišljati na onaj načinna onaj način kaoonaj način kao kadanačin kao kada jekao kada je problemkada je problem nastaomoramo prestati razmišljati na onajprestati razmišljati na onaj načinrazmišljati na onaj način kaona onaj način kao kadaonaj način kao kada jenačin kao kada je problemkao kada je problem nastao

Rešenje problema se može stvoriti jednakom brzinom kojom se može stvoriti i problem. -Entoni Robins
reenje-problema-se-moe-stvoriti-jednakom-brzinom-kojom-se-moe-stvoriti-i-problem
Univerzalni mir kao rezultat kumulativnih napora tokom vekova može doći u postojanje brzo - ne kao kristal koji odjednom formira rešenje koje je bilo polako pripremano. -Nikola Tesla
univerzalni-mir-kao-rezultat-kumulativnih-napora-tokom-vekova-moe-doi-u-postojanje-brzo-ne-kao-kristal-koji-odjednom-formira-reenje-koje-bilo-polako
Ratovi će prestati kada ljudi odbiju da se u njima bore. -Albert Ajnstajn
ratovi-e-prestati-kada-ljudi-odbiju-da-se-u-njima-bore
Uzmi vrijeme potrebno da razmisliš, ali kada dođe vrijeme za djelovanje, prestani razmišljati i kreni. -Napoleon Bonaparta
uzmi-vrijeme-potrebno-da-razmisli-ali-kada-doe-vrijeme-za-djelovanje-prestani-razmiljati-i-kreni