Za sutra odgađaj samo one stvari zbog kojih bi umro ako bi ih ostavio nezavršene.


za-sutra-odgaaj-samo-one-stvari-zbog-kojih-bi-umro-ako-bi-ih-ostavio-nezavrene
pablo pikasozasutraodgađajsamoonestvarizbogkojihbiumroakoihostavionezavreneza sutrasutra odgađajodgađaj samosamo oneone stvaristvari zbogzbog kojihkojih bibi umroumro akoako bibi ihih ostavioostavio nezavršeneza sutra odgađajsutra odgađaj samoodgađaj samo onesamo one stvarione stvari zbogstvari zbog kojihzbog kojih bikojih bi umrobi umro akoumro ako biako bi ihbi ih ostavioih ostavio nezavršeneza sutra odgađaj samosutra odgađaj samo oneodgađaj samo one stvarisamo one stvari zbogone stvari zbog kojihstvari zbog kojih bizbog kojih bi umrokojih bi umro akobi umro ako biumro ako bi ihako bi ih ostaviobi ih ostavio nezavršeneza sutra odgađaj samo onesutra odgađaj samo one stvariodgađaj samo one stvari zbogsamo one stvari zbog kojihone stvari zbog kojih bistvari zbog kojih bi umrozbog kojih bi umro akokojih bi umro ako bibi umro ako bi ihumro ako bi ih ostavioako bi ih ostavio nezavršene

Smejte se jer život je lep, i ima toliko stvari zbog kojih se trebate smejati… -Merlin Monro
smejte-se-jer-ivot-lep-i-ima-toliko-stvari-zbog-kojih-se-trebate-smejati
Smejte se jer život je lep, i ima toliko stvari zbog kojih se trebate smejati. -Merilin Monro
smejte-se-jer-ivot-lep-i-ima-toliko-stvari-zbog-kojih-se-trebate-smejati
Koliko je samo puno stvari bez kojih čovek može. -Sokrat
koliko-samo-puno-stvari-bez-kojih-ovek-moe
Rat, i najduži, samo protrese pitanja zbog kojih se zaratilo, a njihovo rješenje ostavlja vremenima koja nastupaju poslije sklapanja mira. -Ivo Andrić
rat-i-najdui-samo-protrese-pitanja-zbog-kojih-se-zaratilo-a-njihovo-rjeenje-ostavlja-vremenima-koja-nastupaju-poslije-sklapanja-mira
Postoje razlozi zbog kojih vrijedi umrijeti, ali nijedan zbog kojeg vrijedi ubiti. -Albert Kami
postoje-razlozi-zbog-kojih-vrijedi-umrijeti-ali-nijedan-zbog-kojeg-vrijedi-ubiti