Za svakog je dobrog najbolje biti mera samom sebi, ali lošem je to najgore.


za-svakog-dobrog-najbolje-biti-mera-samom-sebi-ali-loem-to-najgore
homerzasvakogdobrognajboljebitimerasamomsebialiloemtonajgoreza svakogsvakog jeje dobrogdobrog najboljenajbolje bitibiti meramera samomsamom sebiali lošemlošem jeza svakog jesvakog je dobrogje dobrog najboljedobrog najbolje bitinajbolje biti merabiti mera samommera samom sebiali lošem jeje to najgoreza svakog je dobrogsvakog je dobrog najboljeje dobrog najbolje bitidobrog najbolje biti meranajbolje biti mera samombiti mera samom sebilošem je to najgoreza svakog je dobrog najboljesvakog je dobrog najbolje bitije dobrog najbolje biti meradobrog najbolje biti mera samomnajbolje biti mera samom sebiali lošem je to najgore

Ovisnik je neprijatelj samom sebi, jer strada od zla koji je sam sebi prouzrokovao. -Monteskje
ovisnik-neprijatelj-samom-sebi-jer-strada-od-zla-koji-sam-sebi-prouzrokovao
Ono što svako o sebi samom misli, određuje njegovu sudbinu. -Mark Tven
ono-to-svako-o-sebi-samom-misli-odreuje-njegovu-sudbinu
Zavisnik je neprijatelj samom sebi, jer strada od zla koje je sam prouzrokovao. -Monteskje
zavisnik-neprijatelj-samom-sebi-jer-strada-od-zla-koje-sam-prouzrokovao
Onaj koji smera osvetu čini zlo samom sebi, jer postaje zao. -Marko Aurelije
onaj-koji-smera-osvetu-ini-zlo-samom-sebi-jer-postaje-zao
Bolje biti sam nego u lošem društvu
bolje-biti-sam-nego-u-loem-drutvu
Nije mera zdravlja biti dobro uklopljen u društvo bolesno iz temelja. -Džidu Krišnamurti
nije-mera-zdravlja-biti-dobro-uklopljen-u-drutvo-bolesno-iz-temelja