Za svaku našu nesreću kriva je ili naša lakoumnost, ili naša gordost, ili naša glupost, ili naš porok.


za-svaku-nau-nesreu-kriva-ili-naa-lakoumnost-ili-naa-gordost-ili-naa-glupost-ili-na-porok
jovan dučićzasvakunaunesrećukrivailinaalakoumnostgordostglupostnaporokza svakusvaku našunašu nesrećunesreću krivakriva jeje iliili našanaša lakoumnostili našanaša gordostili našanaša glupostili našnaš porokza svaku našusvaku našu nesrećunašu nesreću krivanesreću kriva jekriva je ilije ili našaili naša lakoumnostili naša gordostili naša glupostili naš porokza svaku našu nesrećusvaku našu nesreću krivanašu nesreću kriva jenesreću kriva je ilikriva je ili našaje ili naša lakoumnostza svaku našu nesreću krivasvaku našu nesreću kriva jenašu nesreću kriva je ilinesreću kriva je ili našakriva je ili naša lakoumnost

Žena izgleda ili kao naša velika sreća ili kao beda: zavisi od ogledala u kojem smo je uhvatili. -Jovan Dučić
ena-izgleda-ili-kao-naa-velika-srea-ili-kao-beda-zavisi-od-ogledala-u-kojem-smo-uhvatili
Žena može da se zanese za bogatašem ili artistom, za vojnikom ili sportistom, za lepim ili umnim, ali se najzad dadne, često za ceo život, sasvim drukčijem čoveku nego kakvog je zamišljala ili želela. -Jovan Dučić
ena-moe-da-se-zanese-za-bogataem-ili-artistom-za-vojnikom-ili-sportistom-za-lepim-ili-umnim-ali-se-najzad-dadne-esto-za-ceo-ivot-sasvim-drukijem-oveku