Za svoju stvar svatko će biti rječit.


za-svoju-stvar-svatko-e-biti-rjeit
ovidijezasvojustvarsvatkoćebitirječitza svojusvoju stvarstvar svatkosvatko ćeće bitibiti rječitza svoju stvarsvoju stvar svatkostvar svatko ćesvatko će bitiće biti rječitza svoju stvar svatkosvoju stvar svatko ćestvar svatko će bitisvatko će biti rječitza svoju stvar svatko ćesvoju stvar svatko će bitistvar svatko će biti rječit

U lakoj parnici svatko može biti rječit. -Ovidije
u-lakoj-parnici-svatko-moe-biti-rjeit
Svaka pozitivna stvar ima svoju cenu i u negativnom smislu; genijalnost Ajnštajna dovela nas je do Hirošime. -Pablo Pikaso
svaka-pozitivna-stvar-ima-svoju-cenu-i-u-negativnom-smislu-genijalnost-ajntajna-dovela-nas-do-hiroime
Pomozi sam sebi; tada ti i svatko pomaže. -Fridrih Niče
pomozi-sam-sebi-tada-ti-i-svatko-pomae
Svet, život, svaka stvar vrvela je od znakova koje nam je Bog upućivao da bi čovek u svakom trenutku mogao da prorekne svoju sudbinu. -Orhan Pamuk
svet-ivot-svaka-stvar-vrvela-od-znakova-koje-nam-bog-upuivao-da-bi-ovek-u-svakom-trenutku-mogao-da-prorekne-svoju-sudbinu