Za uspeh u životu potrebne su vam dve stvari: ignorisanje i samopouzdanje.


za-uspeh-u-ivotu-potrebne-su-vam-dve-stvari-ignorisanje-i-samopouzdanje
mark tvenzauspehživotupotrebnesuvamdvestvariignorisanjesamopouzdanjeza uspehuspeh uu životuživotu potrebnepotrebne susu vamvam dvedve stvariignorisanje ii samopouzdanjeza uspeh uuspeh u životuu životu potrebneživotu potrebne supotrebne su vamsu vam dvevam dve stvariignorisanje i samopouzdanjeza uspeh u životuuspeh u životu potrebneu životu potrebne suživotu potrebne su vampotrebne su vam dvesu vam dve stvariza uspeh u životu potrebneuspeh u životu potrebne suu životu potrebne su vamživotu potrebne su vam dvepotrebne su vam dve stvari

Postoje dve tragedije u životu. Jedna je da ne dobijete ono za čim vam srce žudi. Druga je da to dobijete. -Džordž Bernard Šo
postoje-dve-tragedije-u-ivotu-jedna-da-ne-dobijete-ono-za-im-vam-srce-udi-druga-da-to-dobijete
Jedna od najsrećnijih stvari koja može da vam se dogodi u životu jeste srećno detinjstvo. -Agata Kristi
jedna-od-najsrenijih-stvari-koja-moe-da-vam-se-dogodi-u-ivotu-jeste-sreno-detinjstvo
Jedna od srećnijih stvari koje mogu da vam se dese u životu je, verujem, srećno detinjstvo. -Agata Kristi
jedna-od-srenijih-stvari-koje-mogu-da-vam-se-dese-u-ivotu-verujem-sreno-detinjstvo
Opterećen sa dve stvari, čovek – sasvim sigurno – nalazi svoje mesto u paklu. Koje dve? Lošim navikama i pogrešnim stavovima. -Buda
optere-dve-stvari-ovek-sasvim-sigurno-nalazi-svoje-mesto-u-paklu-koje-dve-loim-navikama-i-pogrenim-stavovima
Razvijte uspeh iz neuspeha. Obeshrabrenje i neuspeh su dve najsigurnije odskočne daske ka uspehu. -Dejl Karnegi
razvijte-uspeh-iz-neuspeha-obeshrabrenje-i-neuspeh-su-dve-najsigurnije-odskone-daske-ka-uspehu