Zaborav sve liječi, a pjesma je najljepši način zaborava, jer u pjesmi se čovjek sjeća samo onoga što voli.


zaborav-sve-lijei-a-pjesma-najljepi-nain-zaborava-jer-u-pjesmi-se-ovjek-sjea-samo-onoga-to-voli
ivo andrićzaboravsveliječipjesmanajljepinačinzaboravajerpjesmisečovjeksjećasamoonogatovolizaborav svesve liječipjesma jeje najljepšinajljepši načinnačin zaboravajer uu pjesmipjesmi sese čovjekčovjek sjećasjeća samosamo onogaonoga štošto volizaborav sve liječia pjesma jepjesma je najljepšije najljepši načinnajljepši način zaboravajer u pjesmiu pjesmi sepjesmi se čovjekse čovjek sjećačovjek sjeća samosjeća samo onogasamo onoga štoonoga što volia pjesma je najljepšipjesma je najljepši načinje najljepši način zaboravajer u pjesmi seu pjesmi se čovjekpjesmi se čovjek sjećase čovjek sjeća samočovjek sjeća samo onogasjeća samo onoga štosamo onoga što volia pjesma je najljepši načinpjesma je najljepši način zaboravajer u pjesmi se čovjeku pjesmi se čovjek sjećapjesmi se čovjek sjeća samose čovjek sjeća samo onogačovjek sjeća samo onoga štosjeća samo onoga što voli

Ženu veliki muškarac zanima samo u početku, jer to laska njenoj sujeti među drugim ženama, a i zbog toga što žena voli sve što blista. -Jovan Dučić
enu-veliki-mukarac-zanima-samo-u-poetku-jer-to-laska-njenoj-sujeti-meu-drugim-enama-a-i-zbog-toga-to-ena-voli-sve-to-blista
Napor je sve teži, nada sve sporija, razilaženje između onoga što jesam i onoga što sam pretpostavljao da mogu biti sve je veća u noći moje duboke ispraznosti. -Fernando Pessoa
napor-sve-tei-nada-sve-sporija-razilaenje-izmeu-onoga-to-jesam-i-onoga-to-sam-pretpostavljao-da-mogu-biti-sve-vea-u-noi-moje-duboke-ispraznosti
Neka se niko ne boji nepoznatog, jer svaki čovjek je sposoban da osvoji sve ono što želi i što mu je potrebno. -Paulo Koeljo
neka-se-niko-ne-boji-nepoznatog-jer-svaki-ovjek-sposoban-da-osvoji-sve-ono-to-eli-i-to-mu-potrebno
Skroman čovjek može sve dobiti, a ohol sve izgubiti; jer skromnost uvijek nailazi na velikodušnost, a oholost na zavist. -Antoine de Rivarol
skroman-ovjek-moe-sve-dobiti-a-ohol-sve-izgubiti-jer-skromnost-uvijek-nailazi-na-velikodunost-a-oholost-na-zavist