Zaboravi na ‘posao’. Zaboravi na to da li ima posla. Zaboravi standardnu rutinu: Imate li neki posao za mene? Skoncentriši se samo na to šta možeš da daš.


zaboravi-na-posao-zaboravi-na-to-da-li-ima-posla-zaboravi-standardnu-rutinu-imate-li-neki-posao-za-mene-skoncentrii-se-samo-na-to-moe-da-da
napoleon hilzaboravina‘posao’todaliimaposlastandardnurutinuimatenekiposaozameneskoncentriisesamotamožedazaboravi nana ‘posao’zaboravi nada lili imaima poslazaboravi standardnustandardnu rutinuimate lili nekineki posaoposao zaza meneskoncentriši sese samosamo našta možešmožeš dada dašzaboravi na ‘posao’na to dada li imali ima poslazaboravi standardnu rutinuimate li nekili neki posaoneki posao zaposao za meneskoncentriši se samose samo nana to štašta možeš damožeš da daš

Zvao sam te Mišu moj* Javi se Babo tvoj i rekao*Zaboravi ovaj Broj*
zvao-sam-te-miu-moj-javi-se-babo-tvoj-i-rekaozaboravi-ovaj-broj
Zaboravi sta osecas. Seti se sta zasluzujes.
zaboravi-sta-osecas-seti-se-sta-zasluzujes
Nalio bih sebi viski u trenutku najžešćeg bola i nastavio bih svoj posao. A posao mi se sastojao u tome da se napijem. Viski me je dokusurio, trebalo je da pređem na vino. -Čarls Bukovski
nalio-bih-sebi-viski-u-trenutku-najeeg-bola-i-nastavio-bih-svoj-posao-a-posao-mi-se-sastojao-u-tome-da-se-napijem-viski-me-dokusurio-trebalo-da
Najveći posao čoveka sastoji se u tome da zna šta sve mora da uradi da bi bio čovek. -Semjuel Beket
najvei-posao-oveka-sastoji-se-u-tome-da-zna-sve-mora-da-uradi-da-bi-bio-ovek