Zaboravi na ‘posao’. Zaboravi na to da li ima posla. Zaboravi standardnu rutinu: Imate li neki posao za mene? Skoncentriši se samo na to šta možeš da daš.


zaboravi-na-posao-zaboravi-na-to-da-li-ima-posla-zaboravi-standardnu-rutinu-imate-li-neki-posao-za-mene-skoncentrii-se-samo-na-to-moe-da-da
napoleon hilzaboravina‘posao’todaliimaposlastandardnurutinuimatenekiposaozameneskoncentriisesamotamožedazaboravi nana ‘posao’zaboravi nada lili imaima poslazaboravi standardnustandardnu rutinuimate lili nekineki posaoposao zaza meneskoncentriši sese samosamo našta možešmožeš dada dašzaboravi na ‘posao’na to dada li imali ima poslazaboravi standardnu rutinuimate li nekili neki posaoneki posao zaposao za meneskoncentriši se samose samo nana to štašta možeš damožeš da daš

Zaboravi moje dobro, ali mi ne čini zla.Zvao sam te Mišu moj* Javi se Babo tvoj i rekao*Zaboravi ovaj Broj*Zaboravi sta osecas. Seti se sta zasluzujes.Nalio bih sebi viski u trenutku najžešćeg bola i nastavio bih svoj posao. A posao mi se sastojao u tome da se napijem. Viski me je dokusurio, trebalo je da pređem na vino.Ukoliko niste spremni da naporno radite, dozvolite nekom drugom da obavi posao. Radije bih radio sa nekim ko ne radi baš najbolje, ali ulaže 110 procenata sebe, nego sa nekim ko dobro obavlja posao ali ulaže samo 60 procenata.Najveći posao čoveka sastoji se u tome da zna šta sve mora da uradi da bi bio čovek.